Seminar za topologijo

Seminar za topologijo na FMF in IMFM je nastal poleti leta 1972 na pobudo tedaj novopečenega docenta Jožeta Vrabca. Ta ga je vodil in usmerjal celih trideset let, za njim pa je skrb za topološki seminar prevzel sedanji vodja Petar Pavešić. Seminar se od začetka sestaja v istem terminu: vsak ponedeljek v času študijskega leta od 12. do 14. ure. Ni težko izračunati, da se je v vseh teh letih na seminarju zvrstilo že skoraj 1500 predavanj (oz. kar 3000 ur predavanj!). Večkrat so paralelno s tem osrednjim seminarjem tekli še drugi topološko orientirani seminarji (seminar za globalno analizo, seminar za topologijo nizkih dimenzij, seminar za geometrično topologijo, seminar za K-teorijo). Več informacij o zgodovini, delu in članih najdete tukaj.

Članice in člani: