Zaključeni projekti

Nacionalni raziskovalni projekti, kjer je imela FMF nosilno ali partnersko vlogo

Maja Trošt, Robert Jeraj J7-2600 Presnovne možganske spremembe nevrodegenerativnih demenc in njihove korelacije s histopatološkimi spremembami v možganih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Žunkovič, Enej Ilievski J1-2480 Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Miha Ravnik J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Mohar, Sergio Cabello Justo J1-2452 Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bor Plestenjak N1-0154 Verjetnostne metode za skupne in singularne probleme lastnih vrednosti 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Anton Ramšak J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Peter Šemrl J1-2454 Izomorfizmi, izometrije in ohranjevalci 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Igor Klep J1-2453 Matrično konveksne množice in realna algebraična geometrija 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Žiga Virk, Dušan Repovš N1-0114 Algebrajski odtisi geometrijskih značilnosti v homologiji 1.10.2019-30.9.2022
Sandi Klavžar J1-1693 Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov 1.7.2019-30.6.2022
Matjaž Humar J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic 1.7.2019-30.6.2022
Gregor Kramberger J1-1699 Razvoj prostorsko občutljivega detektorja časa v eksperimentu ATLAS 1.7.2019-30.6.2022
Gregor Skačej J1-9147 Napredni mehki nematokalorični materiali 1.7.2018 - 30.6.2022
Irena Drevenšek Olenik J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi 1.7.2018 - 30.6.2022
Klemen Šivic N1-0103 Komutirajoče matrike in Hilbertove sheme 1.10.2019 – 30.9.2022
Sandi Klavžar N1-0095 Turanova števila in ekstremalni problemi za poti 1.10.2019-30.9.2022
Žiga Kos N1-0124 Geometric and topological shape morphing of active elastomers 1.8.2019-31.7.2022
Oliver Dragičević J1-1690 p-eliptičnost v harmonični analizi in parcialnih diferencialnih enačbah 1.7.2019-30.6.2022
Primož Potočnik J1-1691 Weissova domneva in posplošitve 1.7.2019-30.6.2022
Riste Škrekovski J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov 1.7.2019-30.6.2022
Marko Žnidarič J1-1698 Načrtovanje večdelčnega transporta 1.7.2019-30.6.2022
Simon Čopar J1-9149 Orientacijske interakcije v posplošenem Thomsonovem problemu: dipolna stabilizacija sferičnih nanostruktur 1.7.2018 - 30.6.2022
Matija Vidmar N1-0174 Časi prvih prehodov eno-stranskih procesov Markova 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
Tomaž Pisanski J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov 1.7.2018 - 30.6.2021
Miha Brojan, Primož Ziherl J2-9223 Kristalografija zgubanih elastičnih površin 1.7.2018 - 30.6.2021
Csilla Bujtás N1-0108 Prenos naboja v grafovski dominaciji 1.2.2019 – 30.6.2021
Dušan Repovš N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij 1.10.2018-30.9.2021
Franc Forstnerič J1-9104 Analiza, geometrija in parcialne diferencialne enačbe 1.7.2018 - 30.6.2021
Marko Mikuž J1-9113 Osiromašeni senzorji CMOS za nadgradnjo sledilnikov v detektorju ATLAS in bodočih trkalnikih 1.7.2018 - 30.6.2021
Peter Križan J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II 1.7.2018 - 30.6.2021
Denis Arčon J1-9145 Zaznavanje spinskih stanj v bližini površine kvantnih spinskih materialov 1.7.2018 - 31.12.2021
Spyros Sotiriadis N1-0109 Kvantni sunki, transport in prepletenost v neravnovesnih enodimenzionalnih kvantnih sistemih 1.1.2019 – 31.12.2020
Gregor Skok J1-9431 Prispevek Rossbyevih in inercijsko-težnostnih valov k vertikalni hitrosti in pretoku gibalne količine v ozračju 1.7.2018 - 30.6.2020
Peter Šemrl N1-0061 Preslikave na matrikah, kvantnih strukturah in na prostoru Minkowskega 1.6.2017 - 31.5.2020
Igor Klep J1-8132 Pozitivne preslikave in realna algebrična geometrija 1.5.2017 - 30.4.2020
Matija Milanič J2-8171 Kombinirano multispektralno in termografsko slikanje za presejanje in spremljanje artritisa malih sklepov 1.5.2017 - 30.4.2021
Miha Ravnik L1-8135 Biološka zdravila: detektor tvorbe proteinskih delcev na osnovi tekočih kristalov 1.5.2017 - 30.4.2020
Radulescu Vicentiu N1-0064 Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki 1.11.2017 - 31.10.2020
Bojan Mohar J1-8130 Prekrižna števila in njihova uporaba 1.5.2017 - 30.4.2020
Dušan Repovš J1-8131 Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi 1.5.2017 - 30.4.2020
Jernej Fesel Kamenik J1-8137 Implikacije skalarnih resonanc na LHC na novo fiziko 1.5.2017 - 30.4.2020
Mitja Uršič J2-8189 Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih 1.5.2017 - 30.4.2020
Boštjan Laharnar J6-8251 Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti 1.5.2017 - 30.4.2020
Tomaž Prosen N1-0025 Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi 1.10.2014 - 30.9.2017
Janez Dolinšek J1-7032 Visokoentropijske kovinske spojine 1.1.2016 - 31.12.2018
Rudolf Podgornik J1-7435 Posplošeni ohranitveni zakon za polimerne nematike in ureditvena stanja nematskih biopolimerov 1.1.2016 - 31.12.2018
Marko Žnidarič J1-7279 Termodinamika dispativnih nanosistemov 1.1.2016 - 31.12.2018
Tomaž Zwitter N1-0040 Dinamični zvezdni in medzvezdni medij v spektroskopskih pregledih neba 1.9.2015 - 31.8.2018
Miha Ravnik J1-7300 Metamateriali na osnovi tekočekristalnih koloidov 1.1.2016 - 31.12.2018
Tomaž Prosen N1-0055 Termalizacija v neravnovesnih kvantnih sistemih 1.6.2016 - 31.5.2019
Dušan Repovš J1-7025 Izbrani problemi nelinearne analize 1.1.2016 - 31.12.2018
Franc Forstnerič J1-7256 Interakcije med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbami 1.1.2016 - 31.12.2018
Rok Žitko J1-7259 Problem več nečistoč 1.1.2016 - 31.12.2018
Franci Merzel J1-7441 Jakost vodikovih vezi okoli nepolarnih topljencev: izvor hidrofobnega pojava 1.1.2016 - 31.12.2018

Mednarodni raziskovalni projekti

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Urban Simončič TECANT - Novel 99mTc-labeled somatostatin receptor antagonists in the diagnostic algorithm of neuroendocrine neoplasms – a feasibility study 1.7.2019-30.6.2023
Borut Paul Kerševan (UL FMF) EUROCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
Martin Horvat (UL FMF) RPS eksperiment 1. 7. 2020 - 1. 10. 2021
Sergej Faletič DIBaLI - Development of Inquiry Based Learning via IYPT 1.11.2019-30.6.2022
Guilhem Poy OPTOSOL - Interacting optical and topological solitons in frustrated cholesterics 1.4.2019-31.3.2021
Iztok Tiselj ENEN+  - Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula 1.10.2017-30.9.2021
Alex Simpson CID - Computing with Infinite Data 1.4.2017-31.3.2021
Tomaž Prosen OMNES - Open Many-body Non-Equilibrium Systems 1.10.2016-30.9.2022
Danel Ahman LiquidEff - Algebraic Foundations for Liquid Effects 1.10.2019-30.9.2021
Tomaž Zwitter PHOTO2CHEM - Stellar chemistry from photometric narrow-band imaging 1.7.2019-31.3.2022
Tomaž Zwitter Evropska noč raziskovalcev 21.5.2020-20.12.2020
Jeffrey Everts TCDL - Topological Colloidal Double Layers 1.4.2018-31.3.2020
Miha Ravnik,
Denis Arčon,
Tomaž Zwitter,
Uroš Kuzman
Evropska noč raziskovalcev 1.4.2018-30.11.2019