Seminar za račualniško matematiko

Sredin seminar za računalniško matematiko je s svojim delom začel leta 1971. Na njem so obravnavane teme s področja diskretne matematike, analize podatkov ter računalništva doma in po svetu. Seminar nima stalnega članstva in je odprt za vse, ki jih ta tematika zanima. Sestaja se ob sredah ob 18h, predavanja pa praviloma trajajo dve uri. Predznanje za udeležbo ni potrebno, primeren tudi za dodiplomske študente, ki jih zanima povezava med matematiko in računalništvom.

V kolikor želite več informacij ali bi hoteli predavati v okviru tega seminarja, se lahko obrnete na vodjo, prof informacij ali predavanje v okviru tega seminarja se lahko obrnete vodjo, prof. dr. Vladimirja Batagelja.