Postopek pridobitve pravice uporabe računalniške opreme za študente brez statusa

  1. Če študent ni vpisan na FMF, v prejšnjih šolskih letih pa je bil študent te fakultete, za pridobitev pravice uporabe računalniške opreme za študente napiše prošnjo.
  2. V prošnji navede obveznosti, ki jih mora opraviti v zvezi s študijem in zahtevajo uporabo računalniške opreme.
  3. Prošnjo odnese do profesorja, pri katerem navedene obveznosti opravlja.
  4. Profesor s podpisom in datumom prošnjo potrdi.
  5. Potrjeno prošnjo predloži v študentskem referatu, kjer mu izdajo račun za uporabo računalniške opreme za študente (po e-pošti). Višino prispevka vsako leto določi kolegij dekana in jo najdete tukaj - cenik šolnin in prispevkov. Študent lahko zaprosi za znižanje/oprostitev plačila iz utemeljenih razlogov. Podpisano prošnjo za znižanje plačila skupaj z dokazili dostavi do študentskega referata, o prošnji odloča Senat FMF, postopek pa traja do 30 dni, zato prošnjo pravočasno oddajte.
  6. Študent se s potrdilom o plačilu prispevka oglasi v Računalniškem centru, kjer aktivira svoj uporabniški račun za delo v računalniških učilnicah.