Oprema računalniških učilnic

Strojna oprema

Učilnica Lokacija Namen Št. računalnikov Št. multifunkcijsih naprav
R4 Jadranska 19, 2. nadstropje za samostojno delo 12 1
3.08 Jadranska 21, 3. nadstropje za samostojno delo 8 1
3.09 Jadranska 21, 3. nadstropje za samostojno delo 8 1
3.10 Jadranska 21, 3. nadstropje za predavanja in vaje 22 -
3.11 Jadranska 21, 3. nadstropje za predavanja in vaje 26 -
3.12 Jadranska 21, 3. nadstropje za predavanja in vaje 15 -