Skip to main content

Information for research work

Vabilo strokovnjakom in strokovnjakinjam k vpisu v bazo na portalu wideraexperts.eu
Research-related information
21. 8. 2023
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023
Research-related information
21. 8. 2023
Vabilo na 3. poletno šolo akademske integritete ENAI na UM FERI
od 21. do 25. 8. 2023
Research-related information
21. 8. 2023
Aktualne priložnosti za razvoj vaše ideje - Pisarna za prenos znanja UL
Rok: 5. september 2023
Research-related information
28. 7. 2023
Najava objave štipendijskih programov Nemške službe za akademsko izmenjavo (DAAD)
Research-related information
28. 7. 2023
Razpis Evropskega raziskovalnega sveta 2024 za projekte za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant)
Rok: 24. 10. 2023
Research-related information
28. 7. 2023
Objavljen razpis Evropskega raziskovalnega sveta 2024 za projekte za sinergijo raziskav (Synergy Grant)
Rok: 8. 11. 2023.
Research-related information
28. 7. 2023
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022
Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.
Research-related information
28. 7. 2023
Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
Rok za SKLOP A: 30. 6. 2024, rok za SKLOP B: 31. 10. 2025.
Research-related information
28. 7. 2023
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja
Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.
Research-related information
28. 7. 2023
Program CHANSE in mreža NORFACE: objava mednarodnega razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost« ter najava spletnega seminarja
Research-related information
28. 7. 2023
Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2024 – 2026
Rok prijave: 6. 9. 2023
Research-related information
28. 7. 2023
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023)
1. 6. 2023 - 30. 11. 2023
Research-related information
28. 7. 2023
OBZORJE EVROPA: Join to the FIWARE Global Summit 2023
Research-related information
19. 4. 2023
Povabilo ARRS k oddaji predlogov dosežkov za izbor Odlični v znanosti 2023
Research-related information
19. 4. 2023
Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce
Research-related information
19. 4. 2023
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja
Research-related information
19. 4. 2023
Rezultati drugega roka Javnega razpisa za (so)financiranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije (oktober 2022)
Research-related information
19. 4. 2023
Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
Research-related information
19. 4. 2023
Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 – 2025
Rok: 15. 6. 2023
Research-related information
19. 4. 2023