Univerzo v univerzum
Anton Ramšak
Foto: Jože Suhadolnik

Drage kolegice in kolegi,

najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste v prvem krogu glasovali zame in podprli moj rektorski program. Moje vodilo je bilo spremeniti tok neaktivnosti v zadnjih letih  ter Univerzo v Ljubljani vrniti na pot akademske odličnosti. Rezultati niso bili slabi, a niso bili dovolj za drugi krog.

Zato sem se sedaj pred drugim krogom odločil podpreti program prof. dr. Gregorja Majdiča, s katerim sva v želji po spremembah našla mnoge programske stične točke. Tako sva se dogovorila, da bom v njegovi rektorski ekipi prevzel mesto prorektorja za raziskovalno dejavnost.

V teh volitvah je pomemben vsak glas, zato vas prijazno vabim, da se jih jutri v čim večji meri udeležite in s svojim glasom soodločite, kakšna bo prihodnost Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Anton Ramšak

Kandidat za rektorja Univerze v Ljubljani

Univerza mora biti neodvisna pedagoška in znanstvena skupnost, ki temelji na ustavno zagotovljeni avtonomiji in svobodi znanstvenega ter umetniškega ustvarjanja. Biti mora svobodna skupnost učiteljev in učencev, skupnost vseh področij človekovega delovanja, ki se tesno povezuje z okoljem, v katerem deluje.

Izhodišče moje kandidature je spoznanje, da Univerza v Ljubljani v zadnjem času stagnira, da postaja inštitucija izgubljenih priložnosti in neizkoriščenih potencialov, da se prepočasi ali sploh ne odziva na izzive aktualnega časa, kot da se ob svoji stoletnici ni zmogla kritično ozreti v preteklost, ponotranjiti svojega pomena za slovensko državo in družbo ter se z novimi spoznanji usmeriti v prihodnost. Prav tako se zdi, kot da se v enem letu epidemije ni premaknila dlje od prvega presenečenja in otrplosti ob pričakovanju rešitev, ki jih določajo odločevalci izven nje. Zato bi v naslednjih štirih letih kot rektor želel univerzi ob nujni stabilnosti dati nov zagon, dodatno dimenzijo, ki nam bo omogočala nove poti in odpirala nove možnosti – odpreti in usmeriti želim univerzo v univerzum [video].

Mnoge programske obljube iz zadnjega štiriletnega mandata niso bile realizirane, številni predlogi so ostali le mrtve črke na papirju, mnogi projekti opuščeni na pol poti, marsikatere vizije pa prazne obljube, skratka besedam niso sledila dejanja.

V svojem dosedanjem delu na različnih vodilnih funkcijah, nazadnje kot dekan UL FMF, sem dokazal, da znam izpeljati obljubljene projekte, predvsem v dialoškem iskanju najboljših rešitev, ki temeljijo na kolegialnem soglasju, in nenehnem odločnem uveljavljanju univerzitetnih vrednot pred zunanjimi odločevalci. Nikoli se z avtoriteto položaja ne postavljam pred svoje kolege, ki jih vedno vidim kot sebi enakovredne – zato je pri vodenju vedno bilo in bo še naprej moje vodilo primus inter pares.

Prorektorska ekipa

  • Prof. dr. Tatjana Marvin: deluje na področju splošnega jezikoslovja, po izobrazbi jezikoslovka, anglistka, študirala pri Noamu Chomskemu, doktorat iz jezikoslovja je pridobila na univerzi MIT v ZDA; prodekanja UL FF od 2015 – 2017.
  • Prof. Žanina Mirčevska: deluje na področju dramaturgije in scenskih umetnosti, po izobrazbi magistrica dramaturgije, dramatičarka in dramaturginja, z naslovom Častna pisateljica Univerze v Iowi, ZDA; aktualna prodekanja UL AGRFT.
  • Preostali dve prorektorski mesti bosta po volitvah prav tako usklajeni po vseh strokovnih kriterijih.


Prof. dr. Anton Ramšak

Prof. dr. Anton Ramšak