Anton Ramšak
Foto: Jože Suhadolnik

Življenjepis

Šolanje

Ker sem osnovno šolo obiskoval na osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani in gimnazijo na klasični »Šubičevi gimnaziji«, kjer sem se skupaj učil osem let latinščino in eno leto klasično grščino, sem po izobrazbi tudi humanist in velik ljubitelj umetnosti. Glede študija sem se odločal med medicino, matematiko in fiziko, odločil sem se za fiziko.

Diplomiral sem leta 1983 na Oddelku za fiziko takratne Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, opravil znanstveni magisterij iz jedrske fizike leta 1986 in doktoriral leta 1990 s temo Dinamika vrzeli v oksidnih superprevodnikih. Na fakulteti sem zaposlen od leta 1985 dalje, leta 2005 sem bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje fizike.

Delo v tujini

Kot podoktorski sodelavec sem najprej deloval v letih 1991–1992 na Institutu Maxa Plancka v Stuttgartu. Pozneje sem redno gostoval na King's College v Londonu, na Univerzi v Oxfordu, v QinetiQu v Great Malvernu, na Imperial College London in na Univerzi Complutense v Madridu. Če ne bi bilo epidemije, bi v letu 2020 tri mesece deloval na oddelku za fiziko na University College London.

Raziskovalno delo

Raziskovalno sem v doktoratu in tudi po njem teoretično proučeval modele močno sklopljenih elektronov, med drugim sklopitev elektronov z magnoni (kvantne ekscitacije magnetnih sistemov) in s fononi (kvantna valovanja v trdni snovi) ter modele za opis visokotemperaturnih superprevodnikov.

Zadnji dve desetletji se ukvarjam s teorijo kvantnih, predvsem nanoskopskih sistemov, in sicer s fizikalnimi lastnostmi t.i. kvantnih pik in kvantnih žic (to so zelo majhna področja, kjer so ujeti elektroni in je za opis bistvena kvantna mehanika). Za te sisteme je značilno, da se v njih realizirajo tipično kvantni pojavi, ki jih v makroskopskem svetu ne poznamo – na primer generiranje kvantne prepletenosti, manipulacija kvantnih bitov in pojav kvantnih faz. Raziskoval sem tudi fenomen kvantne prepletenosti v okviru primerjave med standardno kopenhagensko in Bohmovo interpretacijo kvantne mahanike.

Na teh področjih sem od leta 1994 v več mednarodnih projektih vodil slovensko skupino. Trenutno vodim v letu 2020 pridobljen raziskovalni projekt ARRS v zvezi s kvantnim prenosom informacije na podlagi kvantne prepletenosti; sem tudi doktorski mentor mlademu raziskovalcu. Moji nekdanji doktorandi so postali uspešni pedagoški sodelavci Univerze v Ljubljani in raziskovalci na institutih v Sloveniji in v tujini. Na primer dr. Lara Ulčakar je lani prejela štipendijo L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« (pogovor za RTVSLO).

Pedagoško delo

Na UL FMF sem prva leta med drugim predaval Fiziko za matematike in Teoretično fiziko za matematike, Statistično fiziko za fizike in sedaj vrsto let Kvantno mehaniko in Klasično mehaniko. Dve leti sem predaval Statistično fiziko na mednarodnem centru za teoretično fiziko (ICTP) v Trstu.

Strokovne in vodstvene funkcije

  • Med leti 1997–2003 sem bil dva mandata predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za fiziko; v tem času sem vodil delo na pripravi Kataloga znanja fizike ter sodeloval pri postavitvi temeljev projekta državne mature v Sloveniji;
  • med leti 2006–2010 sem bi član Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovje in matematiko (NAMA) pri ARRS;
  • na Univerzi v Ljubljani sem bil dva mandata, 2007–2009 (rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič) in 2009–2013 (rektor prof. dr. Stane Pejovnik), predsednik Komisije za magistrski študij. To je bil čas uvajanja bolonjskega študija na UL in pod mojim vodenjem je komisija obravnavala večino obstoječih magistrskih programov na UL. Pri tem delu sem se dodobra seznanil s specifiko delovanja vseh članic UL;
  • na UL FMF sem bil med leti 2011–2013 predstojnik Oddelka za fiziko ter prodekan za raziskovalno dejavnost;
  • prvič sem bil izvoljen za dekana UL FMF v mandatnem obdobju 2013–2015;
  • dve leti kasneje sem bil ponovno izvoljen za dekana za obdobje 2017–2019;
  • trenutno sem tretjič dekan UL FMF, in sicer za mandat 2019–2021.

Osebni podatki

Rojen sem leta 1959 v Ljubljani, sem poročen in imam dva otroka.