Anton Ramšak
Foto: UL FMF

Dekan UL FMF

Na UL FMF je mandat dekana dvoleten, saj je dekan praviloma imenovan izmenično, in sicer enkrat s področja matematike, drugič s področja fizike. Kot dekan sem vodil fakulteto v mandatih 2013-15 in 2017-19 ter še v zadnjem mandatnem obdobju 2019-21. V letih 2011-13 sem bil predstojnik Oddelka za fiziko in prodekan za raziskovalno dejavnost.

V času mojih treh dekanskih mandatov smo skupaj z odličnimi sodelavci obnovili procese dela in nadgradili delovne pogoje z opremo laboratorijev in predavalnic: študentom smo omogočili boljše pogoje za študij, raziskovalcem vrhunsko opremo in laboratorije za kakovostno raziskovanje, pedagoškim delvacem smo opremili predavalnice za kakovostno izvajanje pedagoškega dela.

kniznica1.jpg
MafijaKopenhagen.jpg
praktikum.jpg
zeleno.jpg

Konkretni dosežki in realizirane izboljšave v mojih mandatih dekana UL FMF

Izboljševanje pogojev za odlično pedagoško delo:

 • prenova predavalnic;
 • prenova laboratorijskih predavalnic (fizikalnih in računalniških praktikumov);
 • izgradnja nove knjižnice UL FMF: združitev vseh področij na enem mestu v odprtem dostopu, tiha študijska soba, forum, prostor za seminarje in druženje;
 • okrepitev in razširitev tutorske pomoči študentom;
 • ustanovitev revije Matrika, kjer objavljajo študenti;
 • ustanovitev Založbe FMF (učbeniki in monografije);
 • nova znanstvena kavarna Mafija - organizirana prehrana za študente.

Skrb za odlično raziskovalno delo:

 • vodenje kadrovske politike, ki zagotavlja zaposlitev najboljših kadrov na pedagoškem in raziskovalnem področju;
 • uspešna implementacja odprtih mednarodnih razpisov in zaposlovanje vrhunskih podoktorskih domačih in tujih sodelavcev; uvedli smo učinkovito podporo pri pridobivanju delovnih viz za tuje sodelavce;
 • spodbujanje in strokovna podpora prijavam na raziskovalne projekte na razpise EU, ESA, ameriške projekte, se pravi izven nabora razpisov, na katere smo se prijavljali v prejšnih letih. FMF je bila prva članica UL, ki se je lotila in bila uspešna na prijavah za projekte ERC Starting Grant in ERC Advanced Grant, projekte Marie Curie, ESA, in sicer v času, ko prijava na te razpise ni bila običajna praksa članic UL. Tako smo na področju prijav na razpise ERC na UL orali ledino; naši profesorji so bili do sedaj uspešni pri prijavi na šest projektov ERC;
 • matematika in fizika, vsaka zase, sta na Šanghajski lestvici uvrščeni med mesti 150-200;
 • izgradnja in vzpostavitev novega laboratorija za kvantno optiko;
 • razširitev računalniških zmogljivosti in nova klimatizacija strežniške sobe za potrebe raziskovalne dejavnosti.

Izboljševanje podpornih delovnih procesov in infrastrukture:

 • skrb za ustrezno kadrovsko strukturo strokovno-administrativnih in tehničnih sodelavcev, ki bistveno prispevajo k uspešnemu delovanju UL FMF;
 • začetek prenove poslovnih procesov;
 • izdelava fakultetnega informacijskega sistema za vodenje podatkov o pedagoškem in raziskovalnem delu;
 • z letošnjim letom nove spletne strani fakultete;
 • celovita prenova hitrega optičnega omrežja fakultete, ki bo zaključena do poletja;
 • v letu 2014 nakup pritličja stavbe in parkirišča v okviru stavb fakultete (Jadranska 19/21), v letu 2020 pa še zaokrožitev lastništva vseh nepremičnin na Jadranski 21 z nakupom prvega nadstropja. Skupno smo pridobili 2700 m2 novih prostorov, ki so v lasti UL, FMF pa jih bo namenila pedagoškemu in raziskovalnemu delu;
 • izgradnja znanstvene kavarne Mafija in v lanskem letu priključenega knjižničnega centra s spremljevalnimi prostori;
 • ne nazadnje spodbujanje ekološke zavesti z ureditvijo dovolj varnih prislonov za kolesa in uvedba izposoje električnih vozil na parkirišču fakultete.