Anton Ramšak
Foto: Jože Suhadolnik

Vprašali ste me

Vprašanja in odgovori

Med intervjuji v zvezi s kandidaturo za rektorja in v pogovoru s kolegi sem prejel različna vprašanja. Odgovore nanje najdete v video posnetkih. Verjetno se bodo pojavljala tudi nova vprašanja in na tem mestu nameravam objavljati pisne odgovore.

Splošna vprašanja [odgovori]:

 • Kaj ste mislili z Univerzo v univerzum ?
 • Zakaj ste se odločili za kandidaturo za rektorja UL?
 • Kaj so ključna področja vašega programa?
 • Prihajate z UL FMF. Kako vem, da boste razumeli tudi humaniste in družboslovce? 
 • Kaj so vaše močne točke? Kaj bo Univerza v Ljubljani pridobila, ko boste njen rektor? 
 • Kako bomo vedeli, da je bil vaš mandat uspešen?
 • Kako boste sestavili svojo prorektorsko ekipo? Odgovor: Prof. dr. Tatjana Marvin (deluje na področju splošnega jezikoslovja, po izobrazbi jezikoslovka, anglistka, študirala pri Noamu Chomskemu, doktorat iz jezikoslovja je pridobila na univerzi MIT v ZDA; prodekanja UL FF od 2015 – 2017); Prof. Žanina Mirčevska (deluje na področju dramaturgije in scenskih umetnosti, po izobrazbi magistrica dramaturgije, dramatičarka in dramaturginja, z naslovom Častna pisateljica Univerze v Iowi, ZDA; aktualna prodekanja UL AGRFT); Preostali dve prorektorski mesti bosta po volitvah prav tako usklajeni po vseh strokovnih kriterijih.

Področje raziskovanja in poučevanja [odgovori]: 

 • Kako mislite spremeniti sistem habilitacij?
 • Kako ste si zamislili uvedbo sobotnega leta? 
 • Zakaj je pasovno financiranje raziskovanja tako pomembno za UL?
 • Omenjate formulo 1/2 x 1/2=1/4 v zvezi z analizo kakovosti. Jo lahko opišete? 
 • Kaj je ključno, da bo UL napredovala na Šanghajski lestvici? Kaj je ključnega pomena?
 • Omenjate nove študijske programe. Kaj ste imeli v mislih?
 • V vašem programu govorite o podpori umetniški produkciji in akademijam. Kako ste si to zamislili?    
 • Kako boste okrepili vlogo športne vzgoje na UL?

Vloga študentov [odgovori]:

 • Kaj pa študentje? Zakaj bi pa študentje volili prav vas? 
 • Kako boste prisluhnili potrebam študentov? Kako jih boste aktivirali?
 • Omenjate izgradnjo novih nastanitev za študente?

Zaposlovanje, razmere za delo in študij in podpora strokovnim in tehničnim  sodelavcem [odgovori]:

 • Kakšni so za vas ključni poudarki pri zaposlovanju na UL?
 • Kaj pa strokovno-administrativni in tehnični delavci na UL? Kako vidite njihovo vlogo?
 • V svojem programu imate idejo o vrtcu »na zahtevo«. Kako ste si to zamislili?
 • Kako boste reševali prostorske probleme na UL?

Sodelovanje z okoljem [odgovori]: 

 • Kako vidite vlogo univerze v družbi, okolju?
 • Kakšno je vaše stališče do odprte znanosti in deklaracije Dora?
 • Kakšno je vaše stališče do ekologije v okviru UL? 
 • Kaj ste mislili s komuniciranjem znanosti?