Prof. Dr. Anton Ramšak

Department
Department of Physics
Office
J19 426
Phone
+386 1 4766 583
Int. no.
583
Links:
Prof. Dr. Anton Ramšak

Dekanov pozdrav brucem 2020

Kriza razkriva pomen znanosti

Znanstveno čaranje

Frekvenca X: Kvantna prihodnost

Anton Ramšak je diplomiral leta 1983 na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, opravil znanstveni magisterij iz jedrske fizike leta 1986 in doktoriral leta 1990 s temo Dinamika vrzeli v oksidnih superprevodnikih. Na fakulteti je zaposlen od leta 1985 dalje, leta 2005 je bil na Univerzi v Ljubljani izvoljen v naziv rednega profesorja za področje fizike. Kot podoktorski sodelavec je deloval v letih 1991–92 na Institutu Maxa Plancka v Stuttgartu. Pozneje je redno gostoval na King's College v Londonu, na Univerzi v Oxfordu, v QinetiQu v Great Malvernu in na Univerzi Complutense v Madridu.

Raziskovalno je Anton Ramšak v doktoratu in tudi po njem teoretično proučeval modele močno sklopljenih elektronov, med drugim sklopitev elektronov z magnoni in s fononi ter modele za opis visokotemperaturnih superprevodnikov. Zadnji dve desetletji se je ukvarjal s teorijo kvantnih, predvsem nanoskopskih sistemov, in sicer s fizikalnimi lastnostmi kvantnih pik in kvantnih žic, z generiranjem kvantne prepletenosti, z manipulacijo kvantnih bitov in kvantnih faz ter z lastnostmi topoloških izolatorjev. Raziskoval je tudi fenomen kvantne prepletenosti v okviru primerjave med standardno kopenhagensko in Bohmovo interpretacijo kvantne mahanike. Na teh področjih je v več mednarodnih projektih vodil slovensko skupino. Njegovi doktorandi so postali uspešni pedagoški sodelavci Univerze v Ljubljani in raziskovalci na institutih.

Na fakulteti je med drugim predaval Teoretično fiziko za matematike, Statistično fiziko in sedaj vrsto let Kvantno mehaniko in Klasično mehaniko. Med leti 1997–03 je bil dva mandata predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za fiziko in med leti 2006–10 član Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovje pri ARRS. Na Univerzi v Ljubljani je bil dva mandata, med 2007–13, predsednik Komisije za magistrski študij. Na UL FMF je bil med leti 2011–13 predstojnik Oddelka za fiziko ter prodekan za raziskovalno dejavnost in v treh mandatih, med leti 2013–15, 2017–19 in 2019–21, dekan UL FMF.

Quantum communication ARRS projekt 2020

Quantum entanglement

 • flying and static qubits
 • delocalised fermions
 • quantum dots and interaction with environment

Quantum information theory

 • entanglement generation
 • qubit manipulation
 • quantum phases

Quantum dots

 • Formalism related to linear conductance of quantum dots with interaction
 • Kondo effect in (multiple) quantum dots
 • Kondo+phonons systems
 • "0.7 anomaly" in quantum point contacts
 • localised moment model
 • anomaly in conductance, termopower, and shot noise

more