J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo

FMF - logo
IJS - logo
ARRS - logo

Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Šifra projekta: J2-2514

Naziv projekta: Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo

Obdobje: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Letni obseg: 1,26 FTE, cenovna kategorija: D

Vodja: Anton Ramšak

Veda: Naravoslovje

Sodelujoče RO

Sestava projektne skupine

Bibliografske reference

Vsebinski opis projekta:

Kvantna tehnologija obljublja aplikacije, ki presegajo zmogljivosti uveljavljenih tehnologij. Dobro znani primeri so kvantni računalniki in kvantno okrepljeno zaznavanje. Za izkoriščanje celotnega potenciala kvantne tehnologije bo potrebna vzpostavitev kvantnih mrež, ki bodo distribuirale kvantne vire med oddaljenimi komunikacijskimi partnerji. V tekmi, ki je postala kvantna tehnologija, so bila vložena velika globalna prizadevanja za izdelavo osrednjih gradnikov in infrastrukture za to novo tehnologijo. Kitajska je začela prvi kvantni satelit in vzpostavili so veliko mrežo osnovnih kvantnih vozlišč. Lani so ZDA sprejele Nacionalni zakon o kvantni pobudi, ki je prizadevanja usmeril v kvantne mreže, kvantno komunikacijo in kvantno računanje. "Quantum Flagship" v Evropi je bil pomemben korak k pridružitvi temu razvoju, vendar je spodbudil raziskovalna prizadevanja le v nekaterih delih Zahodne Evrope. Cilj predlaganega projekta je izdelati osrednje gradnike za izgradnjo kvantne mreže v jugovzhodni Evropi. Ta prizadevanja bodo okrepila kvantno strokovno znanje v Sloveniji in na Hrvaškem ter uveljavila naši državi kot konkurenčna partnerja na področju kvantne tehnologije. Konkretno bomo izdelali več ključnih sestavin kvantnega interneta: ozko pasovne vire, ki so združljivi s telekomunikacijskimi valovnimi dolžinami in z atomskimi kvantnimi spomini. To bo omogočilo dokaz izvedljivosti ključnega manjkajočega elementa globalnih kvantnih mrež: kvantnega repetitorja. Raziskovalne in razvojne dejavnosti bodo okrepile raziskovalne zmogljivosti in pospešile sodelovanje med skupinami v Sloveniji in na Hrvaškem ter vzpostavile potrebno kritično maso za povezovanje lokalne kvantne mreže s tistimi, ki delujejo na evropski ravni.