prof. dr. Anton Ramšak

Oddelek
Oddelek za fiziko
Položaj
profesor za področje fizike
Pisarna
J19 426
Telefon
+386 1 4766 583
Interna
583
Povezave:
prof. dr. Anton Ramšak

Prof. dr. Anton Ramšak je diplomiral in opravil znanstveni magisterij iz jedrske fizike na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani ter doktoriral s temo Dinamika vrzeli v oksidnih superprevodnikih prav tako na Univerzi v Ljubljani. Na Fakulteti za matematiko in fiziko je zaposlen od leta 1985 dalje. Leta 2005 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje fizike. Kot podoktorski sodelavec je deloval v letih 1991–1992 na Institutu Max Planck v Stuttgartu. Redno gostuje na King's College v Londonu, na Univerzi v Oxfordu, v QinetiQu, na Imperial College London, na University College London, na Univerzi Complutense v Madridu.

Raziskovalno je Anton Ramšak v doktoratu in tudi po njem teoretično proučeval kvantne modele močno sklopljenih elektronov, med drugim sklopitev elektronov z magnoni in s fononi ter modele za opis visokotemperaturnih superprevodnikov. Zadnji dve desetletji se ukvarja s teorijo kvantnih, predvsem nanoskopskih sistemov, in sicer s fizikalnimi lastnostmi kvantnih pik in kvantnih žic, z generiranjem kvantne prepletenosti, z manipulacijo kvantnih bitov in kvantnih faz ter z lastnostmi topoloških izolatorjev. Raziskoval je tudi fenomen kvantne prepletenosti v okviru primerjave med standardno kopenhagensko in Bohmovo interpretacijo kvantne mahanike. Na teh področjih je v več mednarodnih in domačih projektih vodil slovensko raziskovalno skupino. Zadnji pridobljeni projekt na ARRS je v zvezi s kvantnim prenosom informacije na podlagi kvantne prepletenosti. Znanstveno objavlja v najboljših revijah za področje fizike, pri Založbi Univerze v Ljubljani je leta 2021 objavil monografijo Kvantna mehanika. Njegovi doktorandi so postali uspešni pedagoški sodelavci Univerze v Ljubljani in raziskovalci na institutih ter visokotehnoloških podjetjih. Na primer dr. Lara Ulčakar je leta 2020 prejela štipendijo L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« (pogovor za RTVSLO).

Na fakulteti je med drugim predaval Teoretično fiziko za matematike, Statistično fiziko in sedaj vrsto let Kvantno mehaniko in Klasično mehaniko. Dve leti je predaval Statistično fiziko na mednarodnem centru za teoretično fiziko (ICTP) v Trstu.

Za mandatno obdobje od 2021–2025 je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za raziskovanje in razvoj. V letih 2013–2015, 2017–2019 in 2019–2021 je bil tri mandate dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Med leti 2011–2013 je bil na fakulteti predstojnik Oddelka za fiziko in prodekan za raziskovalno dejavnost. V letih 2007–2013 je bil dva mandata predsednik univerzitetne Komisije za magistrski študij. Med leti 2006–2010 je bil član Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovje pri ARRS in med leti 1997–2003 dva mandata predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za fiziko.

Medijske objave:

2020-2021: dekanov pozdrav brucem

Delo, Gostujoče pero: Kriza razkriva pomen znanosti

Delo, Znanost: Teleportacija - znanstveno čaranje...; www

Frekvenca X na Valu 202: Kvantna prihodnost 1/3, Kvantna prihodnost 2/3, Kvantna prihodnost 3/3

Informativni dan 2021 na UL FMF: pogovor z dekanom in druge predstavitve

Nakvis: predstavitev UL FMF

Slovenski nobelovec Duncan Haldane je reden gost na FMF: odkritje slavne formule

Delo, Znanost: Prek zooma ne ustvarjamo novega znanja

Delo, Znanost: Vznemirljiva druga kvantna revolucija

ICS: Kvantna izmenjava ključa obeta visoko stopnjo varnosti komunikacij

Tromba: Ali kdo razume kvantno mehaniko?

Slovenski knjižni sejem 2021: predstavitev knjige Kvantna mehanika

Sejem akademske knjige Liberac 2022: pogovor o knjigi Kvantna mehanika

Nobelova nagrada za fiziko 2022

Prva javna demonstracija kvantnega omrežja

Televizijska pogovorna oddaja “(Spre)govori znanost – Kvantne tehnologije prihodnosti: Smo na pragu nove revolucije?"

Predstavitev projekta SiQUID (16. 6. 2023 na FMF)

Radiosfera (RTV Prvi, 22. 6. 2023): Kvantna prihodnost

Znanost in tehnologija (RTV 365, 22. 6. 2023): Kvantno omrežje

Kvantna komunikacija = tajna komunikacija (Delo INFOTEH 30. 6. 2023) in spletna objava

Pomembna objava prof. Prosena v Science (5. 4. 2024): RTV 365

Objava prof. Prosena v Science (STA, 5. 4. 2024): STA

Več o raziskavah

Kvantna komunikacija

Kvantna prepletenost

 • leteči in statični kvantni biti
 • nelokalizirani fermioni
 • kvantne pike in sklopitev z okoljem

Teorija kvantne informacije

 • generacija kvantne prepletenosti
 • manipulacija kubitov
 • kvantne faze

Kvantne pike in kvantne žice

 • formalizem prevodnosti kvantnih pik z interakcijo
 • Kondov pojav v kvantnih pikah, Kondo+fononi
 • "anomalija 0.7" v kvantnih točkovnih stikih
  • model lokaliziranega magnetnega momenta
  • anomalije v prevodnosti (thermopower, shot noise)