In spotlight

Odkritje kvantne spinske tekočine
Objava slovenskih fizikov v reviji Nature Physics
In focus
7. 8. 2017
Spinska difuzija v integrabilnem sistemu
Članek Marka Ljubotine, Marka Žnidariča in Tomaža Prosena v Nature Communications
In focus
13. 7. 2017
Sklopitev med topološkimi defekti v različnih poljih v nematski mikrofluidiki
Članek Ž. Kosa & M. Ravnika ter sodelavcev v reviji PNAS
In focus
11. 7. 2017
Višjevalentni topološki naboji v tekočekristalnih kapljicah
Članek G. Posnjaka, S. Čoparja in I. Muševiča v reviji Nature Communications
In focus
27. 2. 2017
Informativni dan na Oddelku za matematiko
Potekal je 10. in 11. februarja 2017
In focus
14. 2. 2017
Informativni dan na Oddelku za fiziko
Udeležilo se ga je okoli 280 potencialnih bodočih študentov
In focus
12. 2. 2017
Raziskave delovanja možganov z našo metodo MR
Povabilo prof. J. Stepišniku
In focus
7. 2. 2017
Pregled fizike lepto-kvarkov
Pregledni članek S. Fajfer, J. Fesel Kamenika in N. Košnika s sodelavcema v Physical Reports
In focus
2. 8. 2016
Tekoči kristali v boju proti ponarejanju
I. Drevenšek-Olenik z avstrijskim in luksemburškimi sodelavci v reviji Scientific Reports
In focus
10. 6. 2016
Nov feromagnetni ferofluid
D. Lisjak, A. Mertelj in M. Čopič z ameriškimi sodelavci v reviji Nature Communications
In focus
26. 2. 2016
Pospešeni elektroni in pozitroni so dosegli glavni obroč pospeševalnika SuperKEKB
Pri pripravi pospeševalnika sodelujejo tudi člani Oddelka za fiziko UL FMF
In focus
9. 2. 2016
Nepričakovani rezultati v meritvah spektra parov žarkov gama na velikem hadronskem pospeševalniku
Predstavitev prvih teoretskih interpretacij in analiz je vodil doc. dr. Jernej Fesel Kamenik
In focus
1. 2. 2016
Raziskovanje bioloških mikrovlaken s tekočimi kristali
Članek S. Čoparja, D. Seča, M. Ravnika in S. Žumra v reviji PNAS
In focus
21. 1. 2016
Kolektivna mehanika epitelijskega tkiva pri vinski mušici
Članek M. Krajnca, P. Ziherla in sodelavcev iz EMBL v Nature Communications
In focus
29. 10. 2015
Novi, kvazi-lokalni ohranitveni zakoni v integrabilnih modelih
Članek M. Medenjaka, T. Prosena in E. Ilievskega v PRL kot Editor's Selection
In focus
21. 9. 2015
Novo kovinsko stanje v superprevodnih fulerenih
Pomemben prispevek D. Arčona, P. Jegliča in A. Potočnika v okviru obširne mednarodne raziskave
In focus
10. 6. 2015
Časovni posnetek zakasnjene sklopitve nosilcev naboja v kupratih
J. Bonča s sodelavci v Nature Physics
In focus
11. 3. 2015
Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem v nematskih tekočih kristalih
M. Nikkhou, M. Škarabot, S. Čopar, M. Ravnik, S. Žumer in I. Muševič v Nature Physics
In focus
29. 12. 2014
Disorder + Disorder = More Disorder?
Članek prof. Podgornika in sodelavcev izpostavljen na spletni strani AIP
In focus
6. 11. 2014
Članek prvopodpisanih Janeza Kosa in Tomaža Zwittra v reviji Science
Pseudo three-dimensional maps of the diffuse interstellar band at 862 nm
In focus
15. 8. 2014