In spotlight

Odmevna objava prof. R. Podgornika in sodelavcev
Sample-to-sample torque fluctuations in a system of coaxial randomly charged surfaces
In focus
1. 5. 2012
Pomembnost elektrostatskih interakcij za stabilnost in sestavljanje virusov
Objava R. Podgornika in sodelavcev na naslovnici Physical Chemistry Chemical Physics
In focus
24. 4. 2012
Monografija prof. Forstneriča pri založbi Springer
In focus
30. 8. 2011
Na obisku je Sir Harold Kroto, Nobelov nagrajenec za kemijo
Od 19. do 22. julija nas bo obiskal Sir Harold Kroto. V sredo 20. julija bo predaval na matematičnem kolokviju.
In focus
19. 7. 2011
Vozlanje nematikov
Objava U. Tkalca, M. Ravnika, S. Čoparja, S. Žumra in I. Muševiča v reviji Science
In focus
6. 7. 2011
Skyrmioni v modrih fazah
Jun-ichi Fukuda in Slobodan Žumer v NATURE Communications
In focus
10. 4. 2011
Igor Muševič in Slobodan Žumer v NATURE Materials
Pogled na spominske možnosti geometrijsko funkcionaliziranih materialov
In focus
28. 3. 2011
Tridimenzionalni koloidni kristali v tekočekristalnih modrih fazah
M. Ravnik in S. Žumer s skupino iz Oxforda v PNAS
In focus
4. 3. 2011
Interakcije dolgega dosega v nanofiziki
Prof. Podgornik s soavtorji v Reviews of Modern Physics
In focus
22. 6. 2010
Nova fizika iz supertovarn okusa
Jure Zupan s sodelavci v Reviews of Modern Physics
In focus
11. 2. 2010
Predlog enotne teorije spina in nabojev
Gregor Bregar in Norma S. Mankoč Borštnik predlagata odgovor na vprašanje temne snovi
In focus
26. 11. 2009
Članek naših sodelavcev na naslovnici revije Nature Photonics
Tekočekristalni optični mikroresonatorji, ki jih lahko električno uglašujemo
In focus
14. 10. 2009
Priznanje za poster Saše Prelovšek Komelj
Na konferenci "Lepton-Photon 2009" izbran za najboljši poster v teoretični sekciji
In focus
26. 8. 2009
Prof. Podgornik na spletni strani Soft Matter World
S svojo raziskovalno skupino predstavljen kot This Month's Featured Research Group
In focus
19. 7. 2009
Preglovo nagrado 2008 prejela naša sodelavka Maja Remškar
Pionirsko delo na področju nanotehnologije v slovenskem in mednarodnem merilu
In focus
8. 6. 2009
Prejemnik Abelove nagrade za leto 2009 je Mikhail Leonidovich Gromov
In focus
6. 4. 2009
Elektronske korelacije in superprevodnost fulerenov v reviji Science
Soavtorja dr. Peter Jeglič, IJS, ter izr. prof. Denis Arčon, FMF in IJS
In focus
3. 4. 2009
Članek Miha Ravnika in Slobodana Žumra na naslovnici revije Soft Matter
Koloidi v nematiku, prepleteni s topološkimi defekti
In focus
19. 1. 2009
Nova znanstvena monografija prof. dr. Sandija Klavžarja
In focus
27. 11. 2008
Članek Primoža Ziherla in Saše Svetine na naslovnici revije Soft Matter
In focus
11. 9. 2008