Algebra and functional analysis seminar

Thu
6
May
Janez Povh: Nova aproksimacijska hierarhija za polinomske optimizacijske probleme nad stožci.
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - Zoom
Thu
15
Apr
Janko Bračič: Lokalni komutanti in ultrainvariantni podprostori
Algebra and functional analysis seminar
12:30
Thu
1
Apr
Marjeta Kramar Fijavž: Linearni hiperbolični sistemi PDE na grafih
Algebra and functional analysis seminar
12:30
Tue
23
Mar
Aljoša Peperko: On eigenvalues in max-times algebra and related topics
Algebra and functional analysis seminar
16:00 - Optimisation and Numerical Analysis seminar
Thu
18
Mar
Helena Šmigoc: Orthogonal symmetric matrices and joins of graphs (Ortogonalne simetrične matrike in spoji grafov)
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - Zoom
Thu
18
Mar
Helena Šmigoc: Orthogonal symmetric matrices and joins of graphs (Ortogonalne simetrične matrike in spoji grafov)
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - Zoom
Thu
11
Mar
Jurij Volčič: Hilbertov 17. problem za nekomutativne racionalne funkcije
Algebra and functional analysis seminar
14:15 - Zoom
Wed
10
Feb
Thomas Unger: Extending orderings and valuations to algebras with involution (predavanje na Matematičnem kolokviju)
Algebra and functional analysis seminar
14:00 - Zoom
Wed
20
Jan
Urban Jezernik: Besedne preslikave
Algebra and functional analysis seminar
10:15 - Zoom
Wed
13
Jan
Lara Vukšić: Valuacije na Weylovih algebrah nad polji s pozitivno karakteristiko
Algebra and functional analysis seminar
10:15 - Zoom
Thu
7
Jan
Klemen Šivic: Raznoterosti, povezane z grafi komutativnosti
Algebra and functional analysis seminar
12:30 - Zoom
Gregor Podlogar: Popolnoma nerazvejane grupe
Sreda, 16. 12. 2020, ob 10:15, predavanje preko Zoom-a
Algebra and functional analysis seminar
9. 12. 2020
Tea Štrekelj: Matrične konveksne množice in njihova dualnost
Sreda, 9. 12. 2020, ob 10:15, predavanje preko ZOOM-a
Algebra and functional analysis seminar
4. 12. 2020
Urban Jezernik: Ramanujan graphs
Četrtek, 8. 10. 2020, ob 12:30 preko Zoom-a
Algebra and functional analysis seminar
5. 10. 2020
Nikola Kovačević: On the irreducibility of commuting variety of reductive Lie algebras
Moravec Primož is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Safa Nikola Kovacevic Time: May 28, 2020 12:30 PM Europe/Ljubljana Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93655826979?pwd=OC9YOVpSSkNuKzUyZVJuNzN6d1pXUT09 Meeting ID: 936 5582 6979 Password: nikola One tap mobile +38618888788,,93655826979# Slovenia +38616003102,,93655826979# Slovenia
Algebra and functional analysis seminar
25. 5. 2020
Gregor Podlogar: Nekomutativne racionalne invariante
Četrtek, 7. 5. 2020, ob 14:15, spletno predavanje
Algebra and functional analysis seminar
5. 5. 2020
Klemen Šivic: Nerazcepne komponente komutirajočih raznoterosti
Četrtek, 5. 3. 2020, ob 12:30 v predavalnici 2.04, FMF, Jadranska 21, Ljubljana
Algebra and functional analysis seminar
4. 3. 2020
Marko Kandić: Positive commutators of positive operators
Četrtek, 27. 2. 2020, ob 12:30 v predavalnici 2.04, FMF, Jadranska 21, Ljubljana
Algebra and functional analysis seminar
24. 2. 2020
Janez Bernik: Še vedno o neki eliptični ploskvi (ali kako sem vzljubil programe za simbolno računanje 3)
Četrtek, 20. februar 2020, ob 12:30 v predavalnici 2.04, FMF, Jadranska 21, Ljubljana
Algebra and functional analysis seminar
18. 2. 2020
Matej Filip: Hochschildova kohomologija in deformacijska kvantizacija toričnih raznoterosti
Četrtek, 9. 1. 2020, ob 12:30 v predavalnici 2.03, FMF, Jadranska 21, Ljubljana
Algebra and functional analysis seminar
5. 1. 2020