asist. Matic Pikovnik

Oddelek
Oddelek za fiziko
Pisarna
119
Telefon
01 4766 527
Interna
527

M. Pikovnik, Ž. Zaplotnik, L. Boljka in N. Žagar, Metrics of the Hadley circulation strength and associated circulation trends. Wea. Climate Dyn., 3, 625-644 (2022).

Ž. Zaplotnik, M. Pikovnik in L. Boljka, Recent Hadley Circulation Strengthening: A Trend or Multidecadal Variability?. J. Climate, 35, 4157–4176 (2022).

M. Pikovnik in Ž. Zaplotnik, Dekompozicija prispevkov k intenzivnosti Hadleyeve cirkulacije. V: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2021 : zbornik del : 27. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 27. januar 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2022. Str. 23-36, ilustr. ISBN 978-961-95299-2-8. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_Zbornik_2022_E_publikacija.pdf