izr. prof. dr. Lev Vidmar

Oddelek
Oddelek za fiziko
Pisarna
J19
Drugi kontakti
Naslov:
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
Telefon:
+386 1 477 3976
Povezave:
izr. prof. dr. Lev Vidmar

Lev Vidmar se raziskovalno ukvarja s temeljnimi odprtimi vprašanji v večdelčni kvantni fiziki. V svojem delu proučuje kolektivne lastnosti gradnikov snovi skozi prizmo kvantne dinamike, transporta in kvantnega kaosa, termalizacije in ergodičnosti, ter kvantne prepletenosti. V svojem delu združuje koncepte fizike trdne snovi, statistične fizike in kvantne informatike, z namenom odkrivanja novih zakonitosti večdelčnih kvantnih sistemov ter napovedovanja novih kolektivnih stanj kvantne materije.

Izbrane objave:

Kako z ultrahitro kvantno dinamiko proučujemo mehanizem visokotemperaturne superprevodnosti?
Počasni posnetek elektronske kvantne dinamike (Lev Vidmar in Janez Bonča, Delo, 31. 3. 2015)

Ali se kristal lahko obnaša kot idealni izolator pri zelo visoki temperaturi?
Kvantni kaos izzove večdelčno lokalizacijo (J. Šuntajs, J. Bonča, T. Prosen in L. Vidmar, Phys. Rev. E 102, 2020)

V katerih kvantnih sistemih je koncept Gibbsovega ansambla iz statistične fizike nepopoln?
Generaliziran Gibbsov ansambel (Lev Vidmar in Marcos Rigol, J. Stat. Mech, 2016)

Možnost opravljanja seminarskih nalog ali magistrskega dela iz različnih področij večdelčne kvantne fizike. Vabimo vse zainteresirane, da nas kontaktirate.

Publikacije v bazi Google Scholar