Infrastrukturni center FMF

Vodja OE: prof. dr. Anton Ramšak

Program pripravil: dr. Martin Horvat

Izvajanje dejavnosti Infrastrukturnega centra Fakultete za matematiko in fiziko zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Infrastrukturni center je namenjen podpori raziskovalnega dela na širšem področju raziskav sodelavcev naše fakultete in deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Cilj infrastrukturnega programa je predvsem vzpostavitev mrežne infrastrukture za hitrejšo in zanesljivejšo povezavo med obstoječimi računskimi kapacitetami, eksperimentalnimi napravami in pisarnami, kar se je izkazalo kot nujno za izboljšano in hitrejšo obdelavo podatkov (npr. zajetih iz magnetnega laboratorija, računalniških gruč, …).  Prav tako želimo omogočiti nadaljnjo širitev računskih kapacitet in uporabo distribuiranih diskovnih kapacitet.

Infrastrukturni center je neposredno povezan s petimi raziskovalnimi programi, ki se izvajajo na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, in jim bo omogočil pomembno splošno infrastrukturno podporo. Posredno center vsebinsko tudi povezuje vse programske skupine, ki delujejo na naši fakulteti (matematika, fizika; skupaj 14 programskih skupin), saj so infrastrukturni projektni sklopi usmerjeni tudi v skupne sisteme, kot je npr. hranjenje podatkov in hitro omrežje na naši fakulteti. Infrastruktura Fakultete za matematiko in fiziko je posebej pomembna tudi pri delu s študenti, ki tako dobivajo dostop do najnovejše opreme in tako visokotehnološka znanja, kot npr. delo na superračunalnikih.

Raziskovalna oprema centra

Raziskovalna oprema, ki jo infrastrukturni center pokriva, vključuje:

  • 3 računalniške gruče na UL FMF,
  • manjšo množico samostojnih računskih strežnikov 
  • napredna računalniška infrastruktura strežniške sobe,
  • sistem za merjenje fizikalnih lastnosti PPMS –  Physical Property Measurement System 9 T in
  • SQUID magnetometer 5 T.  

Vsi omenjeni sistemi predstavljajo osrednji del fakultetne raziskovalne infrastrukture, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo, saj je ključna pri prizadevanjih, da bo naše raziskovalno delo še naprej sodilo v sam svetovni vrh.

Dejavnosti centra

Ves trud infrastrukturnega centra je osredotočen na vzdrževanje in dvigovanje kvalitete storitev, ki jih nudi raziskovalna oprema vsem raziskovalnim skupinam, sodelujočim v infrastrukturnem centru.

Osrednje aktivnosti centra so:

  • vzdrževanje, prenova in urejanje mrežne in električne infrastrukture in klimatizacije
  • amortizacija izbrane obstoječe računalniške infrastrukture