Organizacija fakultete

Fakulteto za matematiko in fiziko sestavljajo:

Strokovne službe:

 1. Matematična knjižnica
 2. Fizikalna knjižnica, Astronomska knjižnica, Meteorološka knjižnica

Organigram FMF

Vodstvo (1. 10. 2023 do 30. 9. 2025)

 • Dekan: prof. dr. Janez Bonča
 • Prodekan za študijsko področje in predstojnik Oddelka za matematiko: prof. dr. Ljupčo Todorovski (od 1. 11. 2023)
 • Prodekan za raziskovalno delo in predstojnik Oddelka za fiziko: prof. dr. Janez Dolinšek
 • Prodekan za digitalizacijo poslovnih procesov: prof. dr. Bor Plestenjak
 • Prodekan za informatizacijo: prof. dr. Miha Ravnik

 • Tajnik: mag. Bernarda Golob-Hribar

Člani Senata UL FMF (1. 10. 2023 do 30. 9. 2025)

 1. prof. dr. Janez Bonča, predsednik senata, dekan
 2. prof. dr. Dean Cvetko
 3. prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
 4. prof. dr. Borut Paul Kerševan
 5. prof. dr. Simon Širca
 6. prof. dr. Marko Žnidarič
 7. prof. dr. Marjetka Knez
 8. prof. dr. Matjaž Konvalinka
 9. prof. dr. Primož Moravec
 10. prof. dr. Petar Pavešić
 11. izr. prof. dr. Mihael Perman
 12. prof. dr. Primož Potočnik

Predstavniki študentov, ki jih imenuje ŠS FMF (3)

Člani UO  UL FMF (od 1. 11. 2023)

prof. dr. Janez Dolinšek
prof. dr. Maruša Bradač
prof. dr. Miha Ravnik
prof. dr. Marko Žnidarič
prof. dr. Ljupčo Todorovski
prof. dr. Miran Černe
izr. prof. dr. David Dolžan
prof. dr. Matjaž Konvalinka

Predstavnik drugih delavcev:
Tanja Zakrajšek

Enega predstavnika upravnega odbora iz vrst študentov imenuje študentski svet fakultete za dobo enega leta.