Organizacija fakultete

Fakulteto za matematiko in fiziko sestavljajo:

Strokovne službe:

 1. Matematična knjižnica
 2. Fizikalna knjižnica, Astronomska knjižnica, Meteorološka knjižnica

Organigram FMF

Vodstvo

 • Dekan: prof. dr. Anton Ramšak
 • Prodekan za študijsko področje in Predstojnik oddelka za matematiko: prof. dr. Sergio Cabello Justo
 • Prodekanja za znanstveno-raziskovalno področje in Predstojnica oddelka za fiziko: prof. dr. Irena Drevenšek Olenik 
 • Prodekan za informatiko in notranjo organizacijo: prof. dr. Bor Plestenjak
 • Prodekan za internacionalizacijo in sodelovanje z okoljem: prof. dr. Denis Arčon

 • Tajnik: mag. Bernarda Golob-Hribar

Člani Senata UL FMF

 1. prof. dr. Anton Ramšak, predsednik Senata, dekan
 2. izr. prof. dr. Janez Bernik
 3. prof. dr. Dean Cvetko
 4. prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek
 5. prof. dr. Boštjan Golob
 6. prof. dr. Igor Klep
 7. izr. prof. dr. Marjetka Knez
 8. prof. dr. Petar Pavešić
 9. prof. dr. Primož Potočnik
 10. prof. dr. Tomaž Prosen
 11. prof. dr. Primož Ziherl
 12. prof. dr. Tomaž Zwitter

Predstavniki študentov, ki jih imenuje ŠS FMF (3)

Člani UO  UL FMF

prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
prof. dr. Miha Ravnik
prof. dr. Tomaž Zwitter
prof. dr. Marko Žnidarič
prof. dr. Sergio Cabello Justo
izr. prof. dr. David Dolžan
prof. dr. Tomaž Košir
prof. dr. Primož Potočnik

Predstavnik drugih delavcev:
Ivana Jug

Enega predstavnika upravnega odbora iz vrst študentov imenuje študentski svet fakultete za dobo enega leta.