Obvestila študentske pisarne Oddelka za matematiko

Razdelitev skupin pri vajah v poletnem semestru š. l. 2023/2024 (1. stopnja in EMŠP)
Obvestilo študentom matematike
15. 2. 2024
Urnik za predmete, ki se izvajajo na Ekonomski fakulteti (poletni semester 2023/2024)
Obvestilo študentom matematike
14. 2. 2024
Obvestilo študentom o pedagoškem procesu na OM v poletnem semestru š. l. 2023/24
Obvestilo študentom matematike
14. 2. 2024
Preddoktorski izpit
Četrtek, 28. marec 2024.
Obvestilo študentom matematike
7. 2. 2024
Elektronska obrazca za izredno opravljanje izpitov in menjavo izbirnih predmetov
Obvestilo študentom matematike
31. 1. 2024
Pravila pri pisnih preverjanih znanja
Obvestilo študentom matematike
25. 1. 2024
Prijava in odjava na izpitne roke; Izboljševanje ocene
Obvestilo študentom matematike
24. 1. 2024
Zaprta študentska pisarna
Obvestilo študentom matematike
28. 12. 2023
čet
14
Dec
16. srečanje s profesorji in asistenti
Obvestilo študentom matematike
16.30 - Učilnica 2.02, Jadranska 21.
Prijava teme zaključnega dela in plačilo zaključnega dela po izgubi statusa študenta
Obvestilo študentom matematike
20. 11. 2023
POPRI 2024
Obvestilo študentom matematike
15. 11. 2023
Opomnik: Nagrada Marjana Jermana za leto 2023
Poziv za oddajo predlogov do 15. 10. 2023.
Obvestilo študentom matematike
3. 10. 2023
Začetek študijskega leta 2023/2024, spletna učilnica, urnik in morebitne odpovedi na Oddelku za matematiko FMF
Obvestilo študentom matematike
2. 10. 2023
Razdelitev skupin pri vajah v zimskem semestru š. l. 2023/2024 (1. stopnja in EMŠP)
Obvestilo študentom matematike
2. 10. 2023
Urnik za predmete, ki se izvajajo na Ekonomski fakulteti (zimski semester 2023/2024)
Obvestilo študentom matematike
29. 9. 2023
Začetek študijskega leta za študente 1. letnikov dodiplomskih študijskih programov: Sprejem študentov
V ponedeljek, 2. 10. 2023, na UL FMF na Jadranski ulici 21, Ljubljana.
Obvestilo študentom matematike
26. 9. 2023
Obvestilo študentom o možnostih zaradi nastalih izrednih vremenskih razmer v Sloveniji
Obvestilo študentom matematike
21. 8. 2023
Obvestilo o vpisnih postopkih in rokih za 1. in 2. stopnjo v študijskem letu 2023/2024
Navodila za študente matematike: *** VPIS V VIŠJI LETNIK (od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023) *** PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK IN VPIS V DODATNO LETO (od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023) *** VPIS V IZJEMNIH PRIMERIH IN ODDAJA ŠTUDENTSKIH PROŠENJ (oddaja prošenj od 1. 9. 2023 do 12. 9. 2023; vpis na podlagi ugodene prošnje do 26. 9. 2023)
Obvestilo študentom matematike
21. 8. 2023
Izvedba izpitov in ostalih preverjanj znanja dne 14. 8. 2023
Obvestilo študentom matematike
9. 8. 2023
Zaprta študentska pisarna
Obvestilo študentom matematike
12. 6. 2023