Zaposlitveni oglasi

NLB
Podatkovni znanstvenik (redna zaposlitev, rok za prijavo 24. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
13. 5. 2021
Vita, življenjska zavarovalnica
Strokovni sodelavec za področje aktuarstva in razvoja produktov (redna zaposlitev, rok za prijavo 25. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Vita, življenjska zavarovalnica
Samostojni aktuar (redna zaposlitev, rok za prijavo 25. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Vita, življenjska zavarovalnica
Aktuar (redna zaposlitev, rok za prijavo 20. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Fakulteta za matematiko in fiziko
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Bitstamp
Razvijalec (študentsko delo ali redna zaposlitev)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Institut Jožef Stefan, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2021)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
Pedagoški inštitut
Ocenjevanje odgovorov dijakov v raziskavi PISA (študentsko delo, rok za prijavo 14. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
12. 5. 2021
B2 BI
BI analitik (redna zaposlitev, rok za prijavo 28. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
11. 5. 2021
Institut Jožef Stefan, Odsek za teoretično fiziko
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. julij 2021)
Zaposlitveni oglas
10. 5. 2021
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
10. 5. 2021
Institut Jožef Stefan, Odsek za kompleksne snovi
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 5. julij 2021)
Zaposlitveni oglas
10. 5. 2021
Jožef Stefan Institute, Reactor Engineering Division
Young researcher (regular employment, application deadline June 30, 2021)
Zaposlitveni oglas
6. 5. 2021
BioSistemika
Razvojnik - fizik (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
5. 5. 2021
Institut Jožef Stefan, Odsek za elektronsko keramiko
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. junij 2021)
Zaposlitveni oglas
5. 5. 2021
Gospodar zdravja
Python programer (študentsko delo ali redna zaposlitev, rok za prijavo 14. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
4. 5. 2021
5Element
Podatkovni znanstvenik (študentsko delo ali redna zaposlitev, rok za prijavo 4. junij 2021)
Zaposlitveni oglas
4. 5. 2021
University of Hamburg
Post-doc (regular employment, application deadline May 14, 2021)
Zaposlitveni oglas
4. 5. 2021
Medicinska fakulteta, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev)
Zaposlitveni oglas
3. 5. 2021
Pozavarovalnica Triglav Re, d. d.
Delo na področju sklepanja pozavarovalnih pogodb (študentsko delo, rok za prijavo 31. maj 2021)
Zaposlitveni oglas
3. 5. 2021