Banka Slovenije

Datum objave: 7. 1. 2022
Zaposlitveni oglas
Analitik (redna zaposlitev, rok za prijavo 23. januar 2022)

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrske bankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so: nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, zbira in objavlja statistične podatke, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Delovno okolje omogoča pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Analitsko raziskovalni center, kamor vabimo k sodelovanju novega sodelavca ali sodelavko, spremljamo in analiziramo gospodarska gibanja doma in v pomembnejših partnericah Slovenije iz EU, razvijamo analitična orodja in ekonometrične modele za napovedovanje, izvajanje analiz in raziskav, pomembnih za potrebe denarne politike in izpolnjevanje drugih strateških ciljev in nalog BS. V skladu s politiko BS o izsledkih analiz in raziskav seznanjamo strokovno in širšo javnost na internetnih straneh BS.

Razpisujemo delovno mesto znotraj profila analitik (m/ž) v oddelku Analitsko raziskovalni center.

Delo obsega:

 • analiza makroekonomskih gibanj in transmisijskih mehanizmov denarne politike,
 • priprava ekonomskih analiz in napovedi,
 • priprava opomnikov in drugih pisnih prispevkov za organe odločanja,
 • sodelovanje pri pripravi rednih publikacij Banke Slovenije,
 • razvoj in vzdrževanje modelske infrastrukture,
 • priprava raziskovalnih prispevkov,
 • sodelovanje v raziskavah in delovnih skupinah v okviru Evrosistema.

Pričakujemo:

 • najmanj sedma raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
 • zaželene delovne izkušnje (za delovno mesto analitik) oziroma najmanj tri leta (za delovno mesto samostojni analitik) oziroma najmanj sedem let (za delovno mesto analitik svetovalec) na ekonomskem, raziskovalnem ali drugem področju stroke,
 • znanja s področja makroekonomske analize,
 • napredna znanja s področja ekonometrije,
 • analitične sposobnosti, poglobljeno analitično delo in raziskovanje,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • izkušnje z uporabo MS Office programskih orodij in statističnih, analitičnih, ekonometričnih programskih paketov (npr. Eviews, R, Matlab, JMulti, Gretl, STATA).

Nudimo:

 • kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
 • delo v mednarodnem okolju,
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti.

Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Za katero delovno mesto znotraj profila analitik bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, je odvisno od znanj, kompetenc in delovnih izkušenj kandidata.

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 23. januarja 2022.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.