NLB

Datum objave: 17. 2. 2022
Zaposlitveni oglas
Razvijalec modelov za kreditna tveganja (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. marec 2022)

V kolikor ste motivirana, proaktivna oseba z močno razvito delovno etiko, ki je pripravljena na nenehno nadgrajevanje svojega znanja, se prijavite na razpisano delovno mesto. Mogoče ste ravno vi tisti, ki boste postali del ekipe v organizacijski enoti Tveganja, oddelek Modeliranje in validiranje in s katerim bomo nadaljevali soustvarjanje naše zgodbe kot največje bančne in finančne skupine v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.

Vaše delo bo obsegalo:

 • priprava, obdelava in upravljanje podatkov za potrebe razvoja statističnih modelov na področju upravljanja kreditnih tveganj,
 • razvoj, implementacija in usmerjanje različnih tipov kreditnih modelov na regulatornem področju,
 • spremljanje in optimizacija delovanja modelov,
 • predstavitev informacij z uporabo tehnik podatkovne vizualizacije,
 • samostojnost in samoiniciativnost pri predlogih rešitev in strategij za poslovne ter regulatorne izzive,
 • sodelovanje z različnimi skupinami (IT, analitiki, uporabniki, regulatorji, validatorji in razvojnimi skupinami),
 • vodenje dokumentacije in druge sorodne zadolžitve ter
 • naloge vezane na področje modeliranja in analiziranja.

Priporočena znanja:

 • osnove SQL za nabor podatkov,
 • dobro poznavanje R ali Python,
 • vizualizacija in predstavitev podatkov,
 • statistično modeliranje,
 • generiranje poročil (R Markdown/ Jupyter Notebook / LaTex / Word & Excel itd.),
 • izkušnje na področju modeliranja kreditnih parametrov (tj. PD, LGD, EAD, CCF) in poznavanje MSRP 9 in ostalih bančnih predpisov prinaša prednost.

Zaposlitev: Delovno razmerje se sklene na delovnem mestu Samostojni analitik - modelar za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

V okviru sistemizacije izhaja naslednji opis del:

 • pridobivanje podatkov za potrebe izdelovanja modelov,
 • priprava podatkov za potrebe izdelovanja modelov,
 • izgradnja modelov,
 • validacija modelov,
 • izboljševanje modelov,
 • podpora prenosu in uporabi modelov v produkciji,
 • izdelava zahtevnejših analiz,
 • koordiniranje in vodenje timov,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

Zahtevana izobrazba in znanja:

 • stopnja izobrazbe: 7 ali 6/2 ali 6/1, naravoslovne, tehnične ali druge smeri,
 • delovne izkušnje: 3 leta,
 • standardna in specializirana orodja za PC,
 • aktivno znanje tujega jezika.

Ponujamo vam:

 • delo v podjetju, ki je skrben mentor – odgovornost ne le do strank, ampak tudi do sodelavcev, družbe, okolja in samega sebe,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja ter pridobivanja novih znanj v okviru Izobraževalnega centra in NLB Skupine,
 • možnost dela v članicah NLB Skupine,
 • možnost športnega udejstvovanja v internem športnem društvu,
 • mnogo ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje,
 • delo v okolju, ki se že ponaša s certifikatom Top Employer,
 • delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti za partnerje, sodelavce in lokalno okolje.

Lokacija dela: Ljubljana

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane do 1. marca 2022.

Povezava do prijave: https://nlb.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/572?c=nlb.

O banki

NLB d.d. je članica NLB Skupine, edine mednarodne univerzalne bančne skupine v Sloveniji z izključnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi (JVE). Poleg matične NLB, skupino sestavlja še devet hčerinskih bank v JVE in več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.).

A NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju regije, kjer poslujemo, želimo prispevati tudi k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene produkte in storitve ter smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.

Zavedamo se, da so za naš uspeh ključni zaposleni, zato intenzivno vlagamo v njihovo znanje in dobrobit. Verjamemo, da je zadovoljen in učinkovit tisti zaposleni, ki zna po eni strani uskladiti zasebno in poslovno življenje, po drugi strani pa ve, da je njegov potencial prepoznan in cenjen. In prav temu posvečamo posebno pozornost – spodbujanju, usmerjanju in razvoju zaposlenih ter zagotavljanju podpore na njihovi poslovni poti. Sodelavcem ponujamo delo v profesionalnem okolju, priložnost za strokovni in osebni razvoj. Naša prizadevanja za njihovo dobrobit pa potrjujeta tudi certifikata Družini prijazno podjetje in Top Employer.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.