Varuhinja študentov UL

Datum objave: 7. 4. 2022
Obvestilo vsem študentom FMF

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

obveščamo vas, da je na Univerzi v Ljubljani z delovanjem začela Pisarna varuha študentov. Vodenje pisarne je prevzela varuhinja doc. dr. Milena Košak Babuder.

Univerza v Ljubljani z odprtjem Pisarne krepi poslanstvo akademskega središča za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk.

Delo Varuhinje bo zajemalo naslednja prednostna področja:
• enakost in vključevanje (posebni statusi, nadarjeni, LGBT+, netradicionalne skupine,..)
• uveljavljanje Načrta enakosti spolov (NES); preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja; izobraževanje in krepitev mreže zaupnih oseb
• obravnavo pritožb, prošenj in drugih neformalnih oblik iskanja pomoči
• psihosocialno svetovanje.

Varuhinja bo pri svojem delu sodelovala z delovnimi komisijami Senata UL, predvsem s Komisijo za vprašanja študentov in Komisijo za pritožbe; in s Psihosocialno svetovalnico Univerze v Ljubljani.

Kontakt: varuhinja@uni-lj.si
Uradne ure: po dogovoru na rektoratu Univerze.
Več informacij: https://www.uni-lj.si/pisarna_varuha_studentov.