NLB

Datum objave: 8. 4. 2022
Zaposlitveni oglas
Podatkovni znanstvenik (redna zaposlitev, rok za prijavo 18. april 2022)

Če želite soustvarjati našo zgodbo kot uspešne bančne in finančne skupine v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, se nam pridružite V kolikor iščete izzive na vašem strokovnem področju in imate močno razvito delovno etiko in ste pripravljeni nenehno nadgrajevati svoje znanje, vas vabimo, da se prijavite na razpisano delovno mesto v organizacijski enoti Tveganja, oddelek Modeliranje in validiranje.

Vaše delo bo obsegalo:

 • pripravo in obdelavo strukturiranih in nestrukturiranih podatkov
 • predstavitev informacij z uporabo tehnik podatkovne vizualizacije
 • razvijanje modelov na področju upravljanja kreditnih, tržnih, likvidnih in nefinančnih tveganj
 • izdelavo različnih scenarijev za namene IFRS9, ICAAP, Recovery Plan, ILAAP in ESG
 • izdelavo analiz, predlaganje rešitev in strategij za poslovne in regulatorne izzive
 • sodelovanje z različnimi skupinami (IT, analitiki, uporabniki, regulatorji in razvojnimi skupinami)
 • vodenje dokumentacije

Priporočena znanja:

 • osnove SQL za nabor podatkov
 • dobro poznavanje programskega jezika R ali Python
 • vizualizacija in predstavitev podatkov
 • statistično modeliranje, ekonometrija in metode strojnega učenja
 • generiranje poročil (R Markdown/ Jupyter Notebook / Word & Excel itd.)
 • izkušnje na področju modeliranja parametrov tveganja in poznavanje bančnih predpisov in ekonomske teorije (monetarnega sistema in ekonomske zgodovine) prinaša prednost

Zaposlitev: Delovno razmerje se sklene na delovnem mestu Samostojni analitik - modelar za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

V okviru sistemizacije delovnih mest izhaja naslednji opis del:

 • pridobivanje podatkov za potrebe izdelovanja modelov
 • priprava podatkov za potrebe izdelovanja modelov
 • izgradnja modelov
 • validacija modelov
 • izboljševanje modelov
 • podpora prenosu in uporabi modelov v produkciji
 • izdelava zahtevnejših analiz
 • koordiniranje in vodenje timov
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
 • mentorstvo in prenos znanj
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

Zahtevana izobrazba in znanja:

 • stopnja izobrazbe: 7 ali 6/2 ali 6/1, naravoslovne, tehnične ali druge smeri
 • delovne izkušnje: 3 leta
 • standardna in specializirana orodja za PC
 • aktivno znanje tujega jezika

Ključne kompetence: zanesljivost in odgovornost, etičnost, samoiniciativnost, sodelovanje z drugimi ter usmerjenost na stranko

Ponujamo vam:

 • delo v podjetju, ki je skrben mentor – odgovornost ne le do strank, ampak tudi do sodelavcev, družbe, okolja in samega sebe,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja ter pridobivanja novih znanj v okviru Izobraževalnega centra in NLB Skupine,
 • možnost dela v članicah NLB Skupine,
 • možnost športnega udejstvovanja v internem športnem društvu,
 • mnogo ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje,
 • delo v okolju, ki se že ponaša s certifikatom Top Employer,
 • delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti za partnerje, sodelavce in lokalno okolje

Lokacija dela: Ljubljana

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane do 18. april 2022. Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo.

Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.