Statistični urad RS

Datum objave: 22. 4. 2022
Zaposlitveni oglas
Pripravnik - svetovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 28. april 2022)

Na Statistični urad RS iščemo proaktivne sodelavce (m/ž), ki jih zanima statistika, delo s podatki in programiranje.

Statistični urad je največji izvajalec državne statistike. Njegovo poslanstvo je zagotoviti statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Statistični urad je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje.

Želimo zaposliti sodelavce, ki:

  • imajo pridobljeno izobrazbo smeri: računalništvo, informatika, elektrotehnika, fizika, matematika ali enakovrednimi znanji,
  • so timsko naravnani, inovativni, prilagodljivi, zmožni razvojnega razmišljanja in pridobivanja novih znanj,
  • so pripravljeni sprejeti izzive novih tehnologij.

Kandidatom ponujamo varno zaposlitev z možnostjo sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas po opravljenem pripravništvu, izredno razgibano delovno področje in možnost strokovnega ter osebnega razvoja. Svoja znanja bodo lahko nadgrajevali z izobraževanjem in usposabljanjem v Sloveniji in tujini.

Izbrani kandidat bo s pomočjo mentorja opravljal naslednje delovne naloge:

  • usposabljanje za postavljanje metodologije raziskovanj, s katerimi SURS zagotavlja inštitucijam, gospodarstvu in javnosti kakovostne podatke,
  • usposabljanje za analizo raznolikih podatkov, ki jih SURS pridobi s strani podjetij, kmetijskih gospodarstev, oseb in gospodinjstev,
  • učenje programiranja v programskem orodju SAS za statistično obdelavo podatkov, ki je eno glavnih orodij za analizo podatkov,
  • sodelovanje pri vzpostavljanju podatkovnih baz,
  • sodelovanje s strokovnjaki, ki na SURS pokrivajo posamezna različna vsebinska področja in se udeležil različnih tečajev in konferenc, kjer bo pridobival znanje z delovnega področja, ki ga bo opravljal.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto dm svetovalec – pripravnik šifra 1265, številka 1102-14/2022«, na naslov: SURS, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.