Complex Analysis, Geometry, and Dynamics – Portorož 2022

Datum objave: 26. 6. 2022
Splošno obvestilo
Konferenca programske skupine Analiza in geometrija.

V petek se je v Portorožu zaključila en teden trajajoča mednarodna konferenca z naslovom Complex Analysis, Geometry, and Dynamics, ki so jo organizirali člani programske skupine Analiza in geometrija z UL FMF in IMFM. Na njej so svoje aktualne znanstvene dosežke predstavili nekateri vodilni raziskovalci s področja kompleksne analize, organizacijski odbor pa je k udeležbi pritegnil več kot 40 matematikov iz Evrope, Kitajske in Združenih držav Amerike.

Znanstveni odbor: John Erik Fornaess, Franc Forstnerič, Xiaojun Huang, Xiangju Zhou.

Organizacijski odbor: Luka Boc Thaler, Barbara Drinovec Drnovšek, Jasna Prezelj, Marko Slapar.

Več o konferenci: https://conferences.matheo.si/event/34/