NA-MA POTI (NAravoslovna, MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

NA MA POTI - logo
FMF - logo
ZRSS - logo
MIZS - logo
ESS - logo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Naziv projekta:  NA-MA POTI (NAravoslovna, MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

Obdobje: 4. 11. 2016 - 30. 6. 2022   

Vodja na UL FMF: Aleš Mohorič

Veda: Naravoslovje

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Povezane spletne strani: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Vsebinski opis projekta:

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na visokošolskih izobraževalnih zavodih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo in izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v visokošolskih izobraževalnih zavodih po vertikali.