Evropska noč raziskovalcev

Hum_rock  - logo2020-1
UL - logo
EU logo

Projekt: Evropska noč raziskovalcev

Obdobje: 21. 5. 2020 - 20. 12. 2020

Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Veda: Naravoslovje

Naslov aktivnosti: Opazovanje astronomskih objektov s teleskopi

Vodja: Tomaž Zwitter

Opis aktivnosti:

Glavni cilj aktivnosti je publiki omogočiti izkušnjo astronomskega tipa raziskovanja z uporabo moderne digitalne tehnologije in prikaz moči fizikalnega sklepanja, ki ga lahko uspešno uporabimo tudi za razlago pojavov v oddaljenem vesolju.