Preskoči na glavno vsebino

MAESTRI - Magnetic soft matter for robotics

FMF_EU_MariCurieNOV

Projekt: MAESTRI

Naziv projekta: Magnetic soft matter for robotics

Obdobje: 1. 3. 2024 - 29. 2. 2028

Vodilna organizacija: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germany

Sodelujoče organizacije: Jožef Stefan Institute, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, University of Ljubljana, University of Vienna, University of Southern Denmark, Scuola Superiore Sant’Anna, Prensilia SRL, Wegard GmbH

Vodja UL FMF: Irena Drevenšek Olenik

Raziskovalna aktivnost: Inteligentna robotika, kibernetika

Opis projekta:

Doktorska mreža MAESTRI je sestavljena iz sedmih akademskih in dveh industrijskih partnerjev in se odziva na obstoječe potrebe po usposabljanju nove generacije strokovnjakov na hitro rastočem podpodročju mehke robotike, ki temelji na nadzoru lastnosti mehkih materialov z magnetnim poljem - magnetni mehki robotiki. Raziskave v okviru projekta bodo osredotočene na magnetoaktivne elastomere in magnetoreološke tekočine napolnjene z magnetnimi delci mikro- in nanometrske velikosti. Ker so tehnični problemi in naloge povezani z navedeno tematiko zapleteni in zahtevajo izkušnje z različnih področij znanosti in tehnologije, konzorcij povezuje ekspertne skupine s področja biologije, kemije, fizike, znanosti o materialih in robotskega inženirstva. Sodelujejo tudi trije pridruženi partnerji, ki bodo poleg raziskovalnih aktivnosti prispevali tudi usposabljanje doktorandov na področju prenosljivih spretnosti. Raziskovalni program je usmerjen v razvoj mehkih mobilnih robotov in robotskih prijemalnih naprav skupaj z razvojem njihovih elektronskih nadzornih sistemov. Glavni cilj je nadzorovanje in regulacija bistvenih funkcionalnih parametrov tovrstnih robotov (npr. koeficient trenja robotskega čevlja s podlago ali togost prstnega sklepa itd.) s trajnimi ali električnimi magneti. Na poti do funkcionalnih prototipov je treba eksperimentalno in teoretično raziskati povezave med sinteznimi postopki, strukturo in lastnostmi magnetne mehke snovi, ki so trenutno še zelo neraziskane, fizikalni pojavi, na katerih temeljijo, pa niso dobro razumljeni. Razviti je treba mehanski del mehkih mobilnih robotov z vgrajeno magnetno mehko snovjo, ustrezna električna in magnetna krmilna vezja ter prilagodljive krmilne algoritme za nastavitev magnetnega polja v realnem času in generiranje željenega obnašanja robota. Skrbno zasnovan program usposabljanja bo devetim doktorskim kandidatom zagotovil potrebni nivo interdisciplinarnega strokovnega znanja za nadaljevanje dela na področju mehke robotike in jih pripravil na izzive v njihovi nadaljnji karieri, bodisi v akademski sferi, industriji ali v malih podjetjih. K slednjemu bodo pripomogla tudi obvezna študijska usposabljanja pri industrijskih partnerjih konzorcija.

»Ta projekt je bil financiran iz programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma o dotaciji Marie Skłodowska-Curie št. 101119614.«