RPS eksperiment

FMF Logo 188x120.png

Projekt: RPS eksperiment

Naslov: Eksperiment relativističnih sistemov za določanje položaja

Obdobje: 1. julij 2020 - 1. oktober 2021

Vodilna organizacija: Aalta Lab d.o.o.

Sodelujoča organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (UNI-LJ), Center National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Glavni preiskovalec UL FMF: Martin Horvat

Raziskovalna dejavnost: Fizika

Opis projekta:

V tej študiji bomo razvili novo strategijo obdelave podatov za določitev orbit in ur satellitev z uporabo le opazljivk pridobljenih iz medsatelitnih povezav (angl. Intersatellite links), jo prvič uporabili za resničnih podatkih in rešitve primerjali z obstoječimi, ki so pridobljene po sedaj standardni poti iz zemeljskih terminalov globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS).

To je projekt skupaj financirata ESA in program HORIZON 2020 v okviru razpisa H2020-ESA-038 GNSS evolucije eksperimentalnega tovora in znanstvenih dejavnosti.