Preskoči na glavno vsebino

Doktoriranje

Doktorand odda doktorsko disertacijo v elektronski obliki najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. Največ enkrat lahko zaprosi za podaljšanje roka za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. Več v Pravilniku o doktorskem študiju.

PRED ZAGOVOROM

  1. Ocene KSDŠ

Končno verzijo doktorske disertacije pošljete članom Komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ). KSDŠ pripravi ocene vaše doktorske disertacije in jih pošlje v študentsko pisarno OF (lahko tudi elektronsko). Za pripravo ocene imajo 2 meseca časa od prejema končne verzije.

  • Ocene se obravnavajo na seji ZPS (praviloma prva sreda v mesecu) in na Senatu UL FMF (praviloma vsaka tretja sreda v mesecu). Do seje ZPS morata prispeti vsaj dve oceni, do seje Senata pa ocene vseh članov KSDŠ. Ko Senat UL FMF sprejme pozitivno oceno doktorske disertacije, lahko delo zagovarjate.

  1. Pred sejo Senata morate opraviti tehnični pregled in delo oddati v VIS.
  • Prvo pošljete končno verzijo doktorske disertacije tudi v knjižnico FMF na tehničini pregled. Ko knjižnica opravi tehnični pregled, lahko po soglasju mentorja (mentor vam soglasje poda v VISu) delo oddate v VIS in ko delo oddate o tem obvestite študentsko pisarno. V študentski pisarni v VISu opravimo preverjanje podobnosti vsebin in poročilo posredujemo mentorju v potrditev.

  1. Tisk

Ko mentor potrdi, da je delo ustrezno, natisnete 4 izvode (ali 5, če imate somentorja) in jih prinesete v študentsko pisarno:

- 1 izvod za mentorja,

- 1 izvod za somentorja,

- 2 izvoda za NUK in

- 1 izvod za knjižnico UL FMF.

- Za člane KSDŠ ni potrebno natisniti doktorske disertacije, zato poskrbite, da končno verzijo prejmejo preko elektronske pošte. Doktorsko disertacijo pošljete tudi vodji vašega zagovora (dekan ali prodekan).

  1. Datum zagovora

Datum zagovora uskladite z mentorjem in člani komisije. Lahko določite tudi dva datuma ali več in jih sporočite študentski pisarni. Datum zagovora vam sporočimo, ko ga potrdi dekan.

ZAGOVOR

Na dan zagovora bo približno pol ure pred zagovorom v dvorani prisoten nekdo od zaposlenih za test računalniške opreme. V primeru, da potrebujete karkoli od opreme, kontaktirajte računalniški center, da se dogovorite glede računalnika, projektorja in podobno.

SOGLASJA IN IZJAVE

Ob oddaji doktorskega dela mora kandidat predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:

  • soglasje za uporabo e-naslova (slo, eng),
  • izjava o uporabi in obdelavi osebnih podatkov,
  • 4 izvode doktorskega dela (oziroma 5, če ima kandidat somentorja).

Elektronsko verzijo doktorskega dela lahko pošljete v knjižnico po mailu ali pa dostavite osebno (CD, usb).