Optoelektronika

2020/2021
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Optični valovodi: elektromagnetno valovanje v omejenih geometrijah, optična vlakna, planarni valovni vodnik, cilindrična vlakna, disperzija v vlaknih, izgube v vlaknih, sklopitve med vlaknom in izvori, sklopitve med vlakni, optična vezja in optične mreže .
Laserski sistemi: stimulirano sevanje svetlobe, optično črpanje in ojačevanje, delovanje laserja, opis laserske svetlobe - Gaussovi snopi, transformacije laserskih snopov z lečami, opis nekaterih najpogostejših laserjev (He-Ne laser, CO2 laser, Nd:YAG laser, laserske diode,…).
Optični modulatorji: opis različnih vrst modulacije in modulatorjev, osnovne karakteristike modulatorjev, elektrooptični modulatorji, akustooptični modulatorji, interferometrični modulatorji.
Optični detektorji in senzorji: Osnovne karakteristike detektorjev in senzorjev, detektorji na zunanji fotoefekt, detektorji na notranji fotoefekt, šum pri optični detekciji .
Ekskurzija 1: inštitutski raziskovalni laboratorij.
Ekskurzija 2: industrijski raziskovalni laboratorij.

Temeljni literatura in viri

C. R. Pollock, Fundamentals of Optoelectronics (Richard D. Irwin, Inc., Chicago, 1995).
B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics (John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991).
I. Drevenšek Olenik, Osnove optoelektronike (in slovenian), Lecture notes in electronic form.

Cilji in kompetence

Glavni cilj učnega predmeta je pridobitev znanja potrebnega za razumevanje principov delovanja sodobnih optičnih naprav in optičnih komunikacijskih sistemov.

Pridobljene kompetence omogočajo načrtovanje in upravljanje tehnoloških procesov, ki vključujejo laserje, optične valovode, optične modulatorje in senzorje ter druge sorodne optične naprave.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, individualne seminarske in/ali druge naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Pisni izpit
Ustni izpit ali individualna projektna naloga.

Reference nosilca

Prof. dr. Irena DREVENŠEK OLENIK
1) GENG, Yong, NOH, JungHyun, DREVENŠEK OLENIK, Irena, RUPP, Romano A., LENZINI, Gabriele, LAGERWALL, Jan P. F. High-fidelity spherical  cholesteric liquid crystal Bragg reflectors generating unclonable patterns for secure authentication. Scientific reports, ISSN  2045-2322, 2016, vol. 6, art. no. 26840, 9 str., ilustr., doi: 10.1038/srep26840. [COBISS-SI-ID  2959460],
2)  JI, Zhichao, ZHANG, Xinzheng, SHI, Bin, LI, Wei, LUO, Weiwei, DREVENŠEK OLENIK, Irena, WU, Qiang, XU, Jingjun. Compartmentalized liquid  crystal alignment induced by sparse polymer ribbons with surface relief gratings. Optics letters, ISSN 0146-9592, 2016, vol. 41,  iss. 2, str. 336-339, ilustr., doi: 10.1364/OL.41.000336.  [COBISS-SI-ID  2915684],
3) PRIJATELJ, Matej, ELLABBAN, Mostafa A., FALLY, Martin, DOMENICI, Valentina, ČOPIČ, Martin, DREVENŠEK OLENIK, Irena. Peculiar behaviour of  optical polarization gratings in light-sensitive liquid crystalline elastomers. Optical materials express, ISSN 2159-3930. [Online  ed.], 2016, vol. 6, iss. 3, str. 961-970, ilustr., doi: 10.1364/OME.6.000961. [COBISS-SI-ID  2932324],
4) LIČEN, Matjaž, MAJARON, Boris, NOH, JungHyun, SCHÜTZ, C., BERGSTRÖM, Lennart, LAGERWALL, Jan P. F., DREVENŠEK OLENIK, Irena. Correlation  between structural properties and iridescent colors of cellulose nanocrystalline films. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2016, vol. 23,  iss. 6, str. 3601-3609, ilustr., doi: 10.1007/s10570-016-1066-z. [COBISS-SI-ID  2992228],