Izbirni strokovni predmet 2

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0