Delovna praksa

2023/2024
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
15
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

a) Vpis v 3. letnik
b) Opravljene obveznosti 1. semestra 3. letnika

Vsebina

Delo po specifikaciji delovnega procesa v organizaciji

Temeljni literatura in viri

Po priporočilu v delovni organizaciji.

According to the recommendation in the working organiyation.

Cilji in kompetence

Cilji: Študent se vključi v visokotehnološki laboratorij v delovni organizaciji, kjer v praksi preizkusi pridobljeno znanje in se seznani z zakonitostmi delovnega procesa.

Kompetence:
Vključevanje v realen delovni proces
Samostojno reševanje problemov
Delo v skupini

  • Spoznavanje z visokotehnološko opremo
Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Preverjanje teoretičnega znanja v praksi.
Spoznavanje odnosov med ljudmi pri delovnem procesu, ugotavljanje, kateri del naučenega znanja je najbolj pomemben

Metode poučevanja in učenja

Delo z mentorjem v delovni organizaciji.

Načini ocenjevanja

Po priporočilu mentorja v delovni organizaciji se Delovna praksa ocenjuje kot opravil(a)/ni opravil(a).

Reference nosilca
  1. LI, Y. B., BRAČKO, Marko, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, PODOBNIK, Tomaž, STARIČ, Marko, ŠANTELJ, Luka, et al., Belle Collaboration. Evidence of a new excited charmed baryon decaying to Σc(2455)0,++π±Σc(2455)0,++π±. Physical review letters. [Print ed.]. 2023, vol. 130, no. 3, str. 031901-1-031901-7. ISSN 0031-9007. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.031901.
  2. ABUDINÉN, F., BRAČKO, Marko, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, MRVAR, Manca, PESTOTNIK, Rok, PODOBNIK, Tomaž, STARIČ, Marko, ŠANTELJ, Luka, et al., Belle Collaboration II. Measurement of the Λ+cΛ+ lifetime. Physical review letters. [Print ed.]. 2023, vol. 130, no. 7, 071802-1-071802-7. ISSN 0031-9007. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.071802.
  3. TANG, S. S., BRAČKO, Marko, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, PODOBNIK, Tomaž, STARIČ, Marko, ŠANTELJ, Luka, et al., Belle Collaboration. Measurement of the branching fraction of Ξ0c→Λ+cπ−Ξc0→Λ+ π− at Belle. Physical review. D. 2023, vol. 107, no. 3, str. 032005-1-032005-6. ISSN 2470-0010. DOI: 10.1103/PhysRevD.107.032005.