Izbirni strokovni predmet 3

2023/2024
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
7
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0