Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Fizika jedra in osnovnih delcev

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Izbirni predmeti 19 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
Seminar 2 4 3/0 0/0
Teorija osnovnih delcev in jedra 7 3/0 0/0
1. letnik

Na smeri Fizika jedra in osnovnih delcev je kot izbirni predmet mogoče izbrati tudi predmet Merjenje ionizirajočega sevanja iz univ. štud. programa 1. stopnje Fizika.

V 1. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

2. letnik

V 2. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.