Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Tehnična fizika in fotonika

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Fotonika 1 8 3/2 0/0
Fotonika 2 8 0/0 3/2
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Izbirni predmeti 17 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 1 10 0/0 0/0
Seminar 1 4 3/0 3/0
Uvod v raziskovalno delo 3 0/0 0/0
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 21 0/0 0/0
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
Seminar 2 4 3/0 0/0
Spektroskopija trdne snovi 5 2/1 0/0
1. letnik

Na smeri Tehnična fizika in fotonika je kot izbirni predmet mogoče izbrati tudi predmet Optika iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnja Fizika.

V 1. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

2. letnik

V 2. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.