Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Računalniška fizika

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 18 0/0 0/0
Izbirni predmeti 17 0/0 0/0
Modelska analiza 1 8 2/2 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 1 10 0/0 0/0
Seminar 1 4 3/0 3/0
Uvod v raziskovalno delo 3 0/0 0/0
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Izbirni predmeti 18 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
Seminar 2 4 3/0 0/0
Višje računske metode 8 3/3 0/0
1. letnik

V 1. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

2. letnik

V 2. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.