Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Matematična fizika

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 18 0/0 0/0
Izbirni predmeti 18 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 1 10 0/0 0/0
Seminar 1 4 3/0 3/0
Teorija dinamičnih sistemov 7 3/1 0/0
Uvod v raziskovalno delo 3 0/0 0/0
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 18 0/0 0/0
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
Seminar 2 4 3/0 0/0
Višje računske metode 8 3/3 0/0
1. letnik

V 1. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

2. letnik

V 2. letniku lahko študent izbere do 6 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

1., 2. letnik
Dodatni izbirni predmeti smer Matematična fizika
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Analiza na mnogoterostih 6 3/2 0/0
Diferencialna geometrija 6 3/1 0/0
Liejeve grupe 6 3/2 0/0
Specialne funkcije 6 3/2 0/0
Uvod v funkcionalno analizo 5 2/2 0/0