Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Meteorologija

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbirni predmeti 10 0/0 0/0
Izbirni predmeti 15 0/0 0/0
Modelska analiza 1 8 2/2 0/0
Numerično modeliranje atmosfere 7 3/3 0/0
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
1. letnik

Na smeri Meteorologija je kot izbirne predmete mogoče izbrati tudi naslednje predmete iz univ. štud. programa Fizika 1. stopnja: Matematična fizika I, Matematična fizika II, Matematično-fizikalni praktikum, Fizikalni praktikum IV, Fizikalni praktikum V, Fizikalni praktikum VI, Merjenje ionizirajočega sevanja (prej Fizikalna merjenja II), Fizika jedra in osnovnih delcev, Optika, Elektromagnetno polje, Kvantna mehanika, Fizika trdne snovi, Astronomija I, Astronomija II, Opazovalna astrofizika, Teoretična astrofizika, Fizikalna kemija, Jedrska tehnika in energetika in Radiacijska in reaktorska fizika.

V 1. letniku lahko študent izbere do 12 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

1., 2. letnik
dodatni izbirni predmeti
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Kakovost zraka 5 0/0 2/0
Praktikum sinoptične meteorologije 4 0/0 1/3
Strokovno usposabljanje v meteorologiji 6 0/0 0.33/0
2. letnik

V 2. letniku lahko študent izbere do 12 ECTS dodatnih izbirnih predmetov iz drugih študijskih programov UL. Izbiro preveri in odobri študijska komisija UL FMF.

Na smeri Meteorologija je kot izbirne predmete mogoče izbrati tudi naslednje predmete iz univ. štud. programa Fizika 1. stopnja: Matematična fizika I, Matematična fizika II, Matematično-fizikalni praktikum, Fizikalni praktikum IV, Fizikalni praktikum V, Fizikalni praktikum VI, Merjenje ionizirajočega sevanja (prej Fizikalna merjenja II), Fizika jedra in osnovnih delcev, Optika, Elektromagnetno polje, Kvantna mehanika, Fizika trdne snovi, Astronomija I, Astronomija II, Opazovalna astrofizika, Teoretična astrofizika, Fizikalna kemija, Jedrska tehnika in energetika in Radiacijska in reaktorska fizika.