Izbirni predmeti 1

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
ECTS:
14
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0