Izbirni predmeti 2

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
ECTS:
15
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0