Anatomija človeka/Fiziologija

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1. letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Nosilci predmeta:

Marija Hribernik, Dean Ravnik

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Reference nosilca
  1. SAKOWSKI, Chris, STARC, Vito, SMITH, Scott M., SCHLEGEL, Todd T. Sedentary long-duration head-down bed rest and ECG repolarization heterogeneity. Aviation space and environmental medicine, ISSN 0095-6562, 2011, vol. 82, issue 4, str. 416-423.
  2. SCHLEGEL, Todd T., KULECZ, Walter B, STARC, Vito, VRTOVEC, Bojan, et al. Accuracy of advanced versus strictly conventional 12-lead ECG for detection and screening of coronary artery disease, left ventricular hypertrophy and left ventricular systolic dysfunction. BMC cardiovascular disorders, ISSN 1471-2261, 2010, letn. 10, str. 28 [1-11]
  3. KIRN, Borut, STARC, Vito. Continuous axial contraction wave in the free wall of the guinea pig left ventricle. Comput. biol. med.. [Print ed.], 2007, letn. 37, št. 10, str. 1394-1397