Seminar

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
4
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Program seminarjev se oblikuje vsako leto, pretežno zajema snov iz vseh področij fizike, ki se raziskovalno gojijo na FMF in v sorodnih raziskovalnih institucijah. Kot mentorji pri seminarjih nastopajo učitelji UL in raziskovalci na sorodnih raziskovalnih institucijah.

Temeljni literatura in viri

• William Strunk, Jr., E. B. White, "The Elements of Style".

Cilji in kompetence

Študenti se pri predmetu po eni strani naučijo predstaviti širši fizikalni publiki znanstvene teme, s katerimi se sami ukvarjajo, po drugi strani pa se navadijo na znanstvene diskusije, ki take predstavitve spremljajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje novosti na širšem področju fizike, poznavanje osnovnih pravil dobrega pisanja člankov in priprave predavanj.
Uporaba:
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji. Prenos spoznanj iz enega področja fizike na drugo.
Refleksija:
Kritično presojanje podatkov v literaturi, kritično presojanje predavanj drugih predavateljev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji.

Načini ocenjevanja

Obisk predavanj

Reference nosilca

Prof. Slobodan Žumer
• 1. M. Chambers, B. Zalar, M. Remškar, J. Kovač, H. Finkelmann, and S. Žumer, Investigations on an integrated conducting nanoparticle-liquid crystal elastomer layer, Nanotechnology 18, 415706 (2007).
• 2. P. Kossyrev, M. Ravnik, S. Žumer, Branching of colloidal chains inside supramicrometer capillaries, Phys. Rev. Lett. 96, 048301 (2006).
3. I. Muševič, M. Škarabot, U. Tkalec, M. Ravnik, and S. Žumer, Two-dimensional nematic colloidal crystals self-assembled by topological defects, Science 18, 954-958 (2006).

prof. Peter Križan
• I. Adachi et al. [Belle Collaboration], Measurement of B- tau- nu with a Hadronic Tagging Method Using the Full Data Sample of Belle, Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 131801
• I. Adachi et al., Precise measurement of the CP violation parameter sin2phi_1 in B0 c c K0 decays, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 171802
P. Križan, Overview of particle identification techniques, Nucl. Instrum. Meth. A706 (2013) 48.