Izbirni predmet 1

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0