Izbirni predmeti *

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
11
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
0