Izbirni predmeti *

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
16
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
5
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
2
Vaje
2
Laboratorij
0