Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov

Vzporedni študij

Študent, vpisan na univerzitetni ali visokošolski strokovni program v Sloveniji, lahko zaprosi za vzporedni študij na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, če izpolnjuje osnovne pogoje za vpis na te programe, pogoje za vpis v višji letnik na matični fakulteti in ima soglasje matične fakultete za vzporedni študij na FMF UL. Vzporedni študij je možen šele po opravljenem 1. letniku na matični fakulteti.

Diplomanti

Študent, ki je že diplomiral na enem od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih programov in izpolnjuje osnovne pogoje za vpis, lahko kandidira za vpis v 1. letnik študija na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe, ki jih izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Za diplomante je za študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Vloga

Vlogo morajo študenti oddati preko portala eVŠ. Vzporedni študenti morajo soglasje matične fakultete in potrdilo o pogojih za vpis v višji letnik posredovati na fizika@fmf.uni-lj.si.